Sign In

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống thi hành án dân sự và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

18/07/2016

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống thi hành án dân sự và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
       Chiều 16/7, Bộ Tư pháp đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống thi hành án dân sự (THADS) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Nhân dân trao tặng.
       Tham dự buổi lễ có  đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương; đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhiều Bộ, ban, ngành ở Trung ương, đại diện lãnh đạo UNBD một số địa phương. Về phía Bộ Tư pháp có Bộ trưởng Lê Thành Long cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục THADS, các đơn vị thuộc Bộ, Cục THADS các địa phương cùng tham dự buổi lễ.

       Ôn lại lịch sử 70 năm xây dựng và trưởng thành của hệ thống THADS, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Hoàng Sỹ Thành khẳng định: đây là một chặng đường dài đầy gian nan, thử thách, có lúc thăng trầm nhưng đầy vinh quang của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động ngành Tư pháp, ngành Tòa án và hệ thống THADS.

 
 
       Trong thời khắc trang trọng của Lễ kỷ niệm, Tổng cục trưởng Hoàng Sỹ Thành tự hào nhắc tới những thành tựu vẻ vang của 70 năm xây dựng và trưởng thành của hệ thống THADS, trong đó phải kể đến: Thể chế về công tác THADS cơ bản được hoàn thiện; Kết quả THADS ngày càng cao, năm sau cao hơn năm trước và có xu hướng bền vững, cơ bản đều đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao; Tổ chức bộ máy, cán bộ hệ thống THADS không ngừng được củng cố, kiện toàn với 08 đơn vị trực thuộc Tổng cục THADS, 63 Cục THADS cấp tỉnh và 710 Chi cục THADS cấp huyện; toàn hệ thống có 9.616 biên chế, với chất lượng và cơ cấu chức danh, ngạch công chức ngày càng hợp lý; Kỷ luật, kỷ cương công vụ được tăng cường; quan hệ phối hợp với các Bộ, ban, ngành và các cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng chặt chẽ và đi vào thực chất; Cơ sở vật chất, nhất là trụ sở, kho vật chứng được quan tâm đầu tư, xây dựng…

       Với những thành tựu đạt được, hệ thống THADS đã và đang trực tiếp bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và kinh tế - xã hội của từng địa phương nói riêng, đồng thời khẳng định tính đúng đắn trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với công tác THADS thời gian qua.

 
 
  
       Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Tổng cục THADS và toàn thể CBCCVC và người lao động hệ thống THADS, Tổng cục trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp qua các thời kỳ đã dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với mỗi bước đi, mỗi bước trưởng thành của hệ thống THADS; trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở; cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Nhân dân cả nước đối với công tác THADS. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các thế hệ CBCCVC và người lao động ngành Tư pháp, ngành Tòa án và THADS đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và trưởng thành của hệ thống THADS trong suốt 70 năm qua.

       Biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích to lớn mà các thế hệ CBCCVC, người lao động trong ngành tư pháp nói chung và trong hệ thống THADS nói riêng đã đạt được trong suốt chặng đường 70 năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho hệ thống cơ quan THADS .
 

 
       Chủ tịch nước nhận định: Trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của hệ thống tư pháp, của cơ quan điều tra, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân và cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách của từng CBCCVC, người lao động, hệ thống THADS ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của THADS trong đời sống xã hội.

       Đặc biệt, trong quá trình đổi mới toàn diện đất nước và cải cách tư pháp do Đảng ta lãnh đạo, hệ thống THADS đã có bước phát triển mạnh mẽ, thể chế THADS ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền công dân, quyền con người của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 
 
 
 
       Trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị hệ thống THADS cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về THADS, tập trung đổi mới các mặt công tác, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng dưới nhiều hình thức tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là Luật THADS và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác THADS. Thường xuyên rà soát, hoàn thiện thể chế công tác THADS, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, khả thi của các văn bản pháp luật. Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn hệ thống, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu THADS, thi hành án hành chính được Quốc hội giao. Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống thi hành án dân sự với các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương. Củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy; triển khai hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại, từng bước thực hiện xã hội hóa công tác thi hành án dân sự, bảo đảm phù hợp với yêu cầu đặt ra và thực tiễn của Việt Nam, coi đó là nhiệm vụ chính trị của toàn ngành…
 
   
 
       Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống và những thành tích đạt được trong 70 năm qua, hệ thống THADS sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.

       Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước và hứa sẽ quán triệt sâu sắc trong toàn Ngành Tư pháp và Hệ thống THADS triển khai thực hiện có hiệu quả. Bộ trưởng khẳng định hệ thống THADS nói riêng và toàn ngành Tư pháp nói chung sẽ đoàn kết, đồng lòng, nhất trí, tập trung cao độ mọi nguồn lực để hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, thi hành án hành chính do Quốc hội, Chính phủ giao; triển khai hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại; xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống THADS trong sạch, vững mạnh, có trình độ chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra... Bộ trưởng cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng như sự quan tâm, giám sát của đông đảo các tầng lớp nhân dân để làm cho hoạt động THADS ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân cũng đòi hỏi của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 
 
theo: moj.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: