Sign In

Cục Thi hành án dân sự Long An: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

18/07/2023

Nguồn: https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-long-an-nhung-no-luc-khong-ngung-nghi-post481227.html
(PLVN) - Dù tổng số việc và tiền thụ lý mỗi năm trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng và tính chất ngày càng khó khăn, phức tạp, song Cục THADS tỉnh Long An luôn nỗ lực hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.

Cục THADS tỉnh Long An được thành lập theo Quyết định số 3060/QĐ-BTP ngày 06/11/2009 và Quyết định số 2916/QĐ-BTP ngày 06/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ngay từ giai đoạn đầu tiếp nhận công tác THADS từ TAND chuyển giao đến giai đoạn hiện nay, tổng số việc và tiền thụ lý mỗi năm trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng và tính chất ngày càng khó khăn, phức tạp... Song, với sự quan tâm của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ngành, các cấp trong tỉnh, nhất là sự quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan THADS trong tỉnh, nhờ đó công tác THADS trên địa bàn tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn và đạt được kết quả năm sau cao hơn năm trước, vượt chỉ tiêu được giao.

Cục Thi hành án dân sự Long An: Những nỗ lực không ngừng nghỉ  ảnh 1

Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Long An làm nhiệm vụ.

Đơn cử như năm 2020 toàn tỉnh thi hành xong về việc đạt 80,79% (tăng 6,08% so với cùng kỳ năm 2019), về tiền đạt 38,88% (tăng 2,88% so với năm 2019).

Năm 2021, thi hành xong về việc đạt 81,65% (tăng 0,85% so với năm 2020, vượt 0,15% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao); về tiền đạt 46,92% (tăng 8,04% so với năm 2020, vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 6,82%).

Năm 2022, thi hành xong về việc đạt 81,75% (tăng 0,10% so với cùng kỳ năm 2021, vượt 0,25% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao); về tiền đạt 46,93% (tăng 0,01% so với cùng kỳ năm 2021, vượt 6,83% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao).

Trong 09 tháng đầu năm 2023 (từ ngày 01/10/2022 đến 30/6/2023), tỉ lệ thi hành xong về việc, về tiền của toàn tỉnh lần lượt là 64,7% và 34,28%.

Các mặt công tác khác được Lãnh đạo Cục quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ được thực hiện kịp thời; công tác kiểm tra thực hiện đúng quy định; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ giải quyết đơn thư luôn đạt từ 90-100%.

Đối với công tác tổ chức, cán bộ, tại thời điểm chuyển giao, các cơ quan THADS trong tỉnh đã tiếp nhận 25 cán bộ từ TAND sang, trong đó có 16 Chấp hành viên. Theo đánh giá của Cục trưởng Bùi Phú Hưng, từ năm 2009 đến nay, với một vị thế mới, thống nhất quản lý theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương, để đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao, cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự các cơ quan THADS trong tỉnh được chú trọng, ngày càng được kiện toàn và củng cố để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm Tra viên, Thư ký thi hành án và công chức khác đã từng bước được tăng cường về số lượng và chuẩn hóa về chất lượng.

Cục Thi hành án dân sự Long An: Những nỗ lực không ngừng nghỉ  ảnh 2

Cục trưởng Bùi Phú Hưng đánh giá cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự các cơ quan THADS trong tỉnh ngày càng được kiện toàn và củng cố để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ năm 1993 đến năm 2023, tập thể Cục THADS tỉnh luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chế độ chính sách cho công chức các cơ quan THADS trong tỉnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Với những thành tích đó, Cục THADS tỉnh Long An đã 6 lần được công nhận tập thể lao động xuất sắc; nhiều lần được tặng “Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tư pháp” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 lần được tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp”.

Cục Thi hành án dân sự Long An: Những nỗ lực không ngừng nghỉ  ảnh 3

Cục trưởng Cục THADS Long An Bùi Phú Hưng tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm 2023.

Ngoài những danh hiệu thi đua, khen thưởng trên, Cục trưởng Bùi Phú Hưng cho rằng thành tích lớn lao nhất mà tập thể Cục đạt được trong suốt chặng đường vừa qua đó là mối đoàn kết thống nhất cao của nội bộ đơn vị, sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chế độ chính sách cho công chức đơn vị. Từ đó giúp mỗi công chức yên tâm và có thêm động lực để yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: