Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023

07/04/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023
Ngày 06/4/2023, Cục THADS tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (THADS, HC) quý II và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị, Cục trưởng Cục THADS Long An – đ/c Bùi Phú Hưng chủ trì hội nghị; các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án thuộc Cục THADS cùng các đồng chí Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án 15/15 Chi cục THADS trực thuộc.Các đồng chí tham dự hội nghị được nghe đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh quán triệt, triển khai lại nội dung các văn bản gồm: Kế hoạch số 460/QĐ-BTP ngày 28/03/2023 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023; công văn của Bộ Tư pháp v/v đề nghị quan tâm, chỉ đạo thực hiện và báo cáo tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và kết quả thi hành án hành chính; kế hoạch của Tỉnh ủy Long An về tổ chức học tập và quán triệt chuyên để năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Long An”; các văn bản của Tổng cục THADS gồm các quyết định số: 189/QĐ-TCTHADS ngày 09/03/2023 ban hành kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2023, 226/QĐ-TCTHADS ngày 22/03/2023 ban hành Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023, 246/QĐ-TCTHADS ngày 29/03/2023 ban hành kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, các kế hoạch số: 889/KH-TCTHADS ngày 27/03/2023 phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/07/1946-19/07/20230) và 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự (1993-2023), 960/KH-TCTHADS ngày 30/03/2023 tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Hệ thống thi hành án dân sự chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2023-2025, thông báo số 117/TB-TCTHADS ngày 31/03/2023 kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái tại chương trình Đối thoại với công chức, viên chức, người lao động trẻ Hệ thống Thi hành án dân sự, các công văn số: 897/TCTHADS-GQKNTC ngày 28/03/2023 về việc quán triệt, chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực năm 2023 của Bộ Tư pháp, 998/TCTHADS-NV2 ngày 03/04/2023 về việc sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP.

Tiếp đến, Hội nghị được nghe Lãnh đạo Cục THADS tỉnh thông báo kết quả công tác THADS, HC 06 tháng niên độ 2023; nhiệm vụ, giải pháp công tác THADS, HC đến quý 3 năm 2023, theo đó 06 tháng đầu năm 2023 chỉ tiêu về việc đạt tỉ lệ 52,42% tăng 7,92% so với cùng kỳ, về tiền đạt tỉ lệ 22,98% giảm 0,85% so với cùng kỳ, theo dõi đôn đốc thi hành xong 3 vụ/11 vụ án hành chính. Lãnh đạo Cục THADS tỉnh biểu dương, hoan nghênh 07 đơn vị đã vượt 02 chỉ tiêu. Đối với 5 đơn vị chỉ đạt 01 chỉ tiêu và đặc biệt 3 đơn vị không đạt 02 chỉ tiêu cần phải cố gắng đề ra nhiều giải pháp, quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu thi hành án xong về việc và tiền của đơn vị năm 2023.

Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự đã thảo luận, có nhiều ý kiến đóng góp, báo cáo trước Hội nghị về kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2023.
Qua các ý kiến phát biểu, Cục trưởng Bùi Phú Hưng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh và có kết luận chỉ đạo toàn diện về các mặt công tác, trong đó kết luận về công tác chuyên môn nghiệp vụ THADS như sau:
Thứ nhất, về kết quả THADS về việc và về tiền: toàn tỉnh quyết tâm trong tháng 4/2023 (07 tháng) đạt về việc 48,2%, tiền 26,6%; tháng 05/2023 (08 tháng) về việc đạt 55,1%, về tiền đạt 30,4%; tháng 06/2023 (09 tháng) về việc đạt 62%, về tiền đạt 34,2%, tháng 07/2023 (10 tháng) về việc đạt 68,8%, về tiền đạt 38%, tháng 8/2023 (11 tháng vể việc đạt 75,7%, về tiền đạt 41,8%, tháng 09/2023 (12 tháng) về việc đạt 82,6%, tiền đạt 45,6%.
Thứ hai, về án tín dụng ngân hàng: các vụ việc thi hành án cho các tổ chức tín dụng ngân hàng phải được xác minh, khảo sát, kê biên. Lãnh đạo Cục sẽ phúc tra lại đối với các chỉ đạo của Lãnh đạo Cục năm 2022 và sẽ kiểm tra án tín dụng, ngân hàng vào tháng 5/2023 trở đi đối với các Chi cục trong thực hiện nhiệm vụ này và qua kết quả kiểm tra sẽ có biện pháp đối với lãnh đạo và Chấp hành viên các đơn vị chậm xử lý tài sản trong các vụ án tín dụng, ngân hàng nếu không có lý do chính đáng; đồng thời giao nhiệm vụ cho Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án tham mưu Cục THADS tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thi hành án cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản; việc thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng đang thi hành,...
Thứ ba, về bán đấu giá và giao tài sản: yêu cầu lãnh đạo đơn vị quan tâm kiểm tra chỉ đạo CHV tác nghiệp liên tục, chính xác đối với các việc đang bán đấu giá. Lãnh đạo các Chi cục THADS trong tỉnh quyết liệt chỉ đạo thi hành dứt điểm các việc thi hành án có điều kiện thi hành từ 01 năm trở lên chưa thi hành xong; Chấp hành viên tích cực xác minh, phân loại, giải quyết án; Kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá; Xác minh để ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án; tập trung xét miễn, giảm thi hành án 100% các việc thi hành án đủ điều kiện xét miễn, giảm theo quy định; Lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh tác nghiệp thi hành án theo đúng quy định nhất là Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự ban hành kèm theo quyết định số 442/QĐ-TCTHADS ngày 01/6/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, thực hiện nghiêm quyết định 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc ban hành Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng đối với việc tự kiểm tra, việc tác nghiệp thi hành án đối với Chấp hành viên, công thức thuộc quyền quản lý của Chi cục.
Thứ tư, về cao điểm thi hành án dân sự: Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc tập trung tham mưu Ban chỉ đạo THADS cùng cấp triển khai đợt cao điểm THADS, phân công chấp hành viên phối hợp tốt với UBND cấp xã, phường trong các đợt cao điểm vận động quần chúng THADS, cố gắng tập trung xác minh, phân loại, giải quyết đạt kết quả; tham mưu họp Ban chỉ đạo THADS cùng cấp để đề ra giải pháp thực thiện đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Cục THADS tỉnh giao cho Chi cục được chia theo từng tháng, tập trung tháo gỡ những việc thi hành án khó khăn, phức tạp và theo dõi thi hành án hành chính.
Thứ năm, về theo dõi thi hành án hành chính: Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố Tân An và thị xã Kiến Tường thực hiện theo công văn số 795/TCTHADS-NV3 ngày 17/3/2023 của Tổng cục THADS về việc hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính và văn bản số 434/CTHADS-NV ngày 20/3/2023 của Cục THADS tỉnh về việc triển khai văn bản hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính, khi nhận bản án, quyết định của Tòa án cùng cấp về vụ án hành chính do Tòa án chuyển giao có nội dung chấp nhận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu khởi kiện hoặc bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính do Tòa án chuyển giao có nội dung không chấp nhận hoặc bác yêu cầu khởi kiện nhưng đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án kịp thời báo cáo Cục THADS tỉnh. Chi cục THADS trực thuộc chu3w động tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện các bản án hành chính trên địa bàn của mình...

Nhân dịp này, Cục trưởng Cục THADS tỉnh tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 6 cá nhân hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS 6 tháng đầu năm 2023.

  

Với những kết quả đạt được và những giải pháp đã đề ra, tin rằng kết quả THADS,HC 6 tháng cuối trên địa bàn tỉnh Long An sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: