Sign In

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

28/02/2023

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cuốn sách của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Chiều ngày 28/02/2023, Cục THADS tỉnh tổ chức dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo Công văn số 531/TCTHADS-VP ngày 27/02/2023 của Tổng cục THADS.
Thành phần dự Hội nghị trực tuyến có các đồng chí lãnh đạo Cục THADS tỉnh, lãnh đạo 15 Chi cục THADS cấp huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể công chức, người lao động tại Cục THADS tỉnh.Hội nghị nghiêm túc lắng nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung chính cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách có tựa đề “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, cuốn sách do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản, gồm 623 trang với gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần: (1) Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; (2) Phần thứ hai: “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; (3) Phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Qua thông tin nội dung cuốn sách, ngoài việc giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực và những tác hại của nó; hiểu rõ quá trình nhận thức của Đảng, Nhà nước ta về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những kết quả mà toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội đã đạt được trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng; xác định được những việc phải làm và cách làm để tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, còn là cẩm nang quan trọng cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức nói chung cũng như công chức các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Long An nói riêng nghiên cứu, học tập, phấn đấu, rèn luyện, tự soi, tự sửa... trong suốt quá trình công tác của mình.
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: