Sign In

Bến Lức: Hội nghị Tổng kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

03/11/2023

Bến Lức: Hội nghị Tổng kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Sáng ngày 02/11/2023 UBND huyện Bến Lức – Ban cỉ đạo THADS huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự (THADS), Thi hành án hành chính (THAHC) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2024.

Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của ông Lê Thành Út - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ thi hành án dân sự huyện, cùng với sự tham dự của ông Bùi Phú Hưng – Phó trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An; ông Hà Hồng Lạc - Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh Long An, các đồng chí Thường trực Huyện ủy Bến Lức, Thường trực HĐND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, Ban pháp chế HĐND huyện, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức, Tòa án nhân dân huyện, Thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự và cùng toàn thể cán bộ, công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức, đại diện UBND các xã, thị trấn cùng với công chức Tư pháp – hộ tịch và phối hợp Thi hành án xã, thị trấn.So với kết quả đạt được của những năm trước, thì năm 2023 công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính của huyện tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ và vượt chỉ tiêu được giao.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức thông qua báo cáo về kết quả công tác năm 2023 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Kết quả đạt được năm 2023: về việc đã thi hành xong 1.525 việc, đạt tỷ lệ 85,24% (vượt chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao 0,24%, Tổng cục THADS giao 2,64%); về tiền, đã thi hành xong trên 102 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 54,09% (vượt chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao 1,09%,Tổng cục giao 8,49%). Các xã, thị trấn trong huyện đã thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tập trung THADS, góp phần lớn vào kết quả năm 2023. Nổi bật trong năm qua nhiều vụ việc có giá trị lớn của năm trước chuyển sang đã thi hành xong. Công tác cưỡng chế THADS được tập trung thực hiện với 11 vụ việc cưỡng chế thành công. Dù đạt được nhiều kết quả quan trọng tuy nhiên công tác THADS của huyện trong năm vẫn gặp không ít khó khăn như: lượng án chuyển sang năm sau vẫn còn nhiều, một vài vụ việc giao tài sản theo bản án nhưng đương sự chống đối quyết liệt buộc phải cưỡng chế có huy động lực lượng để giao tài sản…Bên cạnh đó, dự báo năm 2024 lượng án mới thụ lý sẽ tăng nhiều hơn năm 2023, đa số các vụ việc có giá trị lớn, tính chất phức tạp, khó thi hành. Nhìn chung trong năm 2023, cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phối hợp vận động Thi hành án, bên cạnh những thành quả đã đạt được của năm 2023, thì trong năm 2024 sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ngành giao trong năm 2024.

Từ những kết quả đạt được của năm 2023 là kết quả phấn đấu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện mà nòng cốt là tập thể công chức Chi cục THADS huyện và các cấp chính quyền địa phương trong công tác phối hợp thi hành án và sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Bến Lức và của Ban Chỉ đạo THADS huyện. Để biểu dương thành tích đã đạt được, đối với Chi cục THADS huyện Bến Lức, Cục trưởng  - Cục THADS tỉnh Long An tặng Giấy khen đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 cho 05 cá nhân - Chi cục THADS huyện Bến Lức; đối với cấp huyện, xã, thị trấn, Chủ tịch UBND huyện đã trao giấy khen cho 04 tập thể, 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tập trung thi hành án dân sự năm 2023 và 06 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp vận động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2023.

  Tại hội nghị ông Bùi Phú Hưng – Phó trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An đã có những ý kiến phát biểu đề nghị Thường trực BCĐTHADS huyện tiếp tục tích cực hơn nữa trong việc tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan có liên quan có giải pháp phối hợp thực hiện hiệu quả các vụ việc THADS, THAHC có tính chất khó khăn, phức tạp. Bên cạnh đó, đ/c Cục trưởng đề cao sự quan tâm của cả hệ thống chính trị huyện Bến Lức đối với công tác THADS góp phần rất lớn đối với kết quả đạt được của năm 2023 và tin tưởng năm 2024 với sự tiếp tục quan tâm, hỗ trợ của UBND và BCĐ THADS huyện, công tác THADS trên địa bàn huyện Bến Lức sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ Cục THADS tỉnh giao.Kết luận Hội nghị, ông Lê Thành Út – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ thi hành án dân sự huyện đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong công tác THADS, THAHC năm 2023, đồng thời tiếp thu các ý kiến của Phó trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và yêu cầu thành viên BCĐTHADS huyện bám sát và triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác năm 2024, tin rằng trong thời gian tới công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Bến Lức sẽ tiếp tục hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024./.

Các tin đã đưa ngày: