Sign In

Châu Thành: Ban chỉ đạo THADS Tổng kết công tác THADS năm 2023 và triển khai công tác THADS năm 2024

09/11/2023

Châu Thành: Ban chỉ đạo THADS Tổng kết công tác THADS năm 2023 và triển khai công tác THADS năm 2024
Vào ngày 08/11/2023, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Châu Thành đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. 
Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện, cùng tham dự hội nghị có ông Đặng Hoàng Yên - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An, ông Võ Phi Hùng – Phó Chủ tịch HĐND huyện, và đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cùng các cơ quan, ban ngành huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, lãnh đạo và công chức tư pháp phụ trách thi hành án các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành.

Trong năm 2023, Chi cục THADS huyện Châu Thành đã đạt được kết quả đáng khích lệ, cụ thể:
*Về việc: Tổng số giải quyết là 1.930, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 465 việc; Số thụ lý mới là 1.465 việc, tăng 538 việc ( tăng 58,03% so với năm 2022). Sau khi trừ đi số ủy thác 12 việc, tổng số phải thi hành là 1.918 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 1.302 việc, chiếm 67,88% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 485 việc, chiếm 25,28% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 1.105 việc, tăng 229 việc (tăng 26,14%) so với năm 2022; đạt tỉ lệ 84,87% (tăng 1,28%) so với năm 2022. Vượt 0,87% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là trên 84%;
* Về tiền:
Tổng số giải quyết là 254.694.213.000 đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 83.691.517.000 đồng, Số thụ lý mới là 171.002.696.000 đồng, tăng 100.448.542.000 đồng, tương ứng tăng 142,37% so với năm 2022. Sau khi trừ đi số ủy thác là 22.927.532.000 đồng, tổng số phải thi hành là 231.766.681.000 đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 71.678.949.000 đồng, chiếm 30,92%  trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 97.779.248.000 đồng, chiếm 42,18% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 45.745.951.000 đồng, tăng 3.541.730.000 đồng tương ứng 8,39% so với năm 2022; đạt tỉ lệ 63,82%  (tăng 2,91% so với năm 2022, vượt 2,82% với chỉ tiêu của Tổng cục giao là trên 61%);

Năm 2023, Chi cục THADS huyện phối hợp từng xã, thị trấn và các ngành liên quan rà soát, xác minh, phân loại số án trong toàn huyện, đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ, chính xác. Qua đó có biện pháp giải quyết từng vụ việc thi hành án phù hợp, đúng luật định, làm cho người dân tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật. Huyện tiến hành củng cố các đoàn vận động thi hành án cấp xã, phối hợp Chi cục thi hành án dân sự và Ban vận động thi hành án của huyện trực tiếp xuống địa bàn vận động người phải thi hành án trên địa bàn xã, thị trấn tự nguyện thi hành án. Các ngành trong khối Nội chính của huyện làm tốt việc kê biên và bán đấu giá tài sản những vụ án điểm, án có nhiều người liên quan và số tiền phải thi hành lớn. Qua đó, phân loại cơ bản án chưa có điều kiện thi hành, xử lý theo luật định. Đặc biệt, làm tốt khâu lập danh sách, phân loại đối tượng thi hành án còn tồn đọng trên từng địa bàn. Các xã, thị trấn làm tốt công tác phân công cán bộ Tư pháp phối hợp Chi cục thi hành án tham gia vận động thi hành án,… nhờ đó kết quả thi hành án đạt hiệu quả cao, những vụ việc tồn đọng nhiều năm tại địa phương đã được giải quyết.

Tại hội nghị ông Đặng Hoàng Yên – Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An đã có những ý kiến phát biểu đề nghị Thường trực BCĐTHADS huyện tiếp tục tích cực hơn nữa trong việc tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan có liên quan có giải pháp phối hợp thực hiện hiệu quả các vụ việc THADS, THAHC có tính chất khó khăn, phức tạp trên địa bàn đồng thời đề cao sự quan tâm của cấp ủy, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với công tác THADS góp phần rất lớn đối với kết quả đạt được của năm 2023 và với những nỗ lực phát huy mặt tích cực và khắc phục những khó khăn, hạn chế trong năm 2024, sự quan tâm, hỗ trợ của UBND và BCĐ THADS huyện, công tác THADS trên địa bàn huyện Châu Thành sẽ phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ Cục THADS tỉnh giao.

Phát biểu kết luận hội nghị ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Cục THADS tỉnh, trên cơ sở đó đã đánh giá cao thành tích đạt được trong năm 2023 và có chỉ đạo trong niên độ công tác năm 2024, Chi cục THADS huyện Châu Thành tiếp tục phát huy tốt công tác phối hợp liên ngành, như Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện... giải quyết dứt điểm các vụ, việc còn tồn đọng và các vụ, việc có điều kiện thi hành, kiên quyết đưa ra cưỡng chế xử lý tài sản đối với các trường hợp có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành án. Song song đó, tăng cường kiện toàn công tác cán bộ thông qua việc giữ nghiêm kỷ luật, đạo đức công vụ, ý thức kỷ cương, kiểm tra, giám sát và đảm bảo sự đoàn kết nội bộ trong tác nghiệp thi hành án.

Tại Hội nghị, Chi cục THADS huyện Châu Thành vinh dự có 03 đồng chí nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tư pháp, qua đó ghi nhận, động viên đối với cá nhân có thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tư pháp Việt Nam.

  Hội nghị ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của các cá nhân, tổ chức trong công tác thi hành án dân sự trong năm 2023 thông qua việc khen thưởng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An đối với tập thể cơ quan và 04 cá nhân; bên cạnh đó có 05 tập thể, 06 cá nhân thuộc các ban ngành, UBND các xã, thị trấn được Chủ tịch UBND huyện Châu Thành khen thưởng vì có thành tích tốt trong công tác thi hành án năm 2023, đó cũng là động lực, là niềm tin vào sự lớn mạnh và phát triển bền vững của Ngành trong thời gian tới./.
 

 

Các tin đã đưa ngày: