Sign In

Kiến Tường: Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

09/11/2023

Kiến Tường: Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Chiều ngày 08/11/2023, Ban Chỉ đạo THADS thị xã Kiến Tường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2023 và triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2024, Tổng kết công tác vận động cao điểm THADS năm 2023 và triển khai Kế hoạch vận động cao điểm THADS năm 2024.
Chủ trì hội nghị ông Nguyễn Văn Vũ – Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, cùng tham dự có ông Lê Đức Thọ – Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An, Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã, các Ban Đảng trực thuộc Thị ủy, Ủy ban MTTQ thị xã, Ban pháp chế HĐND thị xã, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành, thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã và cùng toàn thể cán bộ, công chức Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, đại diện UBND các xã, phường cùng với công chức Tư pháp hỗ trợ Thi hành án dân sự.Năm 2023, công tác THADS trên địa bàn thị xã Kiến Tường đã được triển khai đồng bộ, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, việc tiếp nhận thụ lý ra quyết định thi hành án được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Chi cục THADS thị xã thụ lý mới 529 việc tăng 35,99% so với năm 2022, tổng số việc phải thi hành là 851 việc. Số việc có điều kiện thi hành là 561 việc, đã thi hành xong 510 việc, đạt tỷ lệ 90,91%, tăng 4,15% so với cùng kỳ năm 2022, vượt 8,31% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 82,6% và vượt 3,91% so với chỉ tiêu Cục giao là 87%. Số việc chuyển kỳ sau là 341 việc, giảm 21,61% so với năm 2022. Số tiền thụ lý mới năm 2023 trên 78 tỉ đồng, tăng 113,86% so với năm 2022, tổng số tiền phải thi hành trên 203 tỉ đồng, số tiền có điều kiện thi hành trên 104 tỉ đồng, trong đó đã thi hành xong trên 74 tỉ đồng, tăng 60,86% so với cùng kỳ, đạt tỷ lệ 70,96%, tăng 12,8% so với năm 2022, vượt 25,36 % so với chỉ tiêu của Tổng cục giao và vượt 11,96% chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao. Số tiền chuyển sang kỳ sau trên 129 tỉ đồng, giảm 19,16% so với năm 2022. Tổng số vụ việc cưỡng chế thi hành án là 23 vụ, đã cưỡng chế thành công 11 vụ đảm bảo đúng pháp luật, 08 vụ đương sự tự nguyện trước khi cưỡng chế và 04 vụ chưa tổ chức cưỡng chế.

Việc thực hiện Kế hoạch vận động cao điểm số 314/KH-BCĐ.THADS ngày 15/02/2023 của Ban Chỉ đạo Thi hành án dấn sự thị xã đã được các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành thị xã vào cuộc một cách tích cực, nhận được sự đồng thuận của người dân, vận động đương sự tự nguyện thi hành án đã tiết kiệm được chi phí cưỡng chế và một số chi phí khác và rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc và hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự.

Dịp này, Cục trưởng Cục THADS tỉnh tặng giấy khen cho 03 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác THADS năm 2023. UBND thị xã khen thưởng cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt cao điểm thi hành án dân sự năm 2023.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Vũ Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nổ lực, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023. Đồng thời, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024, lãnh đạo Chi cục THADS thị xã tập trung triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác từ những ngày đầu năm theo niên độ mới, toàn thể cán bộ công chức người lao động tại Chi cục THADS thị xã Kiến Tường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giải quyết triệt để các vụ việc thi hành án, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thi hành án, làm tốt công tác rà soát, xác minh, phân loại án kịp thời, chính xác, đúng quy định, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đúng thời hạn, đúng pháp luật, hạn chế tối đa những khiếu nại tố cáo vượt cấp và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024.

Các tin đã đưa ngày: