Sign In

Chi cục THADS huyện Vụ Bản tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2023

07/02/2023

Chi cục THADS huyện Vụ Bản tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2023
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/01/2015 của Chính phủ về  thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Được sự nhất trí chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ và hướng dẫn của Công Đoàn viên chức huyện Vụ Bản, sự thống nhất chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan. Sáng ngày 06/02/2023, Ban chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023.
Hội nghị đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của toàn thể công chức, người lao động của Chi cục THADS huyện Vụ Bản dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí: Đồng chí Phạm Ngọc Chanh - Chi cục trưởng, Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Thu Phương - Phó chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan và đồng chí Phạm Trung Hải - Phó chi cục trưởng.
 

Sau khi nghe các báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2022, báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023, báo cáo công khai công tác Tài chính năm 2022. Công chức, người lao động trong đơn vị đã tập trung thảo luận đóng góp các kiến nghị, đề xuất. Hội nghị tiến hành biểu quyết nhất trí cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt nội dung Nghị quyết của Hội nghị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, công tác Hội nghị đã đề ra.


Theo Lương Đức Toản - Chi cục THADS huyện Vụ Bản

Các tin đã đưa ngày: