Sign In

Nam Định tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC quý I năm 2024

18/01/2024

Nam Định tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC quý I năm 2024
Chiều ngày 17/01/2024, Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi THAHC quý I năm 2024. Hội nghị do Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, các đồng chí Lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Cục và các đồng chí Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện và thành phố.
Kết quả công tác Quý I năm 2024 cụ thể:
*) Về việc: Tổng số giải quyết: 3847 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 1788 việc; Số thụ lý mới: 2059 việc; Số ủy thác: 18 việc. Tổng số phải thi hành: 3829 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành: 2974 việc; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 855 việc. Thi hành xong: 1428/2974 việc có điều kiện thi hành; đạt tỷ lệ 48,02%; Số việc chuyển kỳ sau: 2401 việc.
*) Về tiền: Tổng số giải quyết: 2.271.164.122.000 đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 1.711.806.569.000 đồng; Số thụ lý mới: 559.357.554.000 đồng; Số ủy thác: 2.888.995.000 đồng. Tổng số phải thi hành: 2.268.275.127.000 đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành: 1.149.022.446.000 đồng; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 1.119.252.681.000 đồng. Thi hành xong: 122.823.085.000 đồng/1.149.022.446.000 đồng có điều kiện thi hành; đạt tỷ lệ 10,69%; Số tiền chuyển kỳ sau 2.145.452.042.000 đồng.
 
(Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Cục trưởng phát biểu tại Hội nghị)
 
Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao năm 2024, đồng chí Nguyễn Minh Đức - Cục trưởng yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực hiện vào một số nội dung cụ thể sau:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; các Nghị quyết của Quốc Hội, Chính phủ liên quan đến công tác THADS, theo dõi THAHC và các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với công tác THADS, theo dõi THAHC.
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS theo Quyết định giao chỉ tiêu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2024.
- Chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ.  Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại-tố cáo trong THADS, theo dõi THAHC. Kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa vi phạm đối với tất cả các khâu của quá trình THADS; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả “ Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”.
- Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 03 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 27/04/2021 của Tỉnh ủy Nam Định về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện rà soát, xây dựng Kế hoạch điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị; tiếp tục thực hiện biệt phái công chức từ những đơn vị có lượng việc phải thi hành thấp tới các đơn vị biên chế ít nhưng khối lượng công việc nhiều...
-  Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, người lao động, tổ chức đón Tết Nguyên đán theo đúng phương châm “Vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”. Chú trọng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động đương sự tự nguyện thi hành án. Không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong thời gian 15 ngày trước và sau Tết.
- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 nhằm đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan, đơn vị; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm và phát động phong trào thi đua năm 2024.
 
 
Nhân dịp này, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Ký kết giao ước thi đua năm 2024 và trao bằng khen cho các cán nhân, tập thể và đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023./.
 

(Đ/c Nguyễn Minh Đức - Cục trưởng tặng hoa chúc mừng đ/c Đỗ Thị Quỳnh Hương - Tân Trưởng phòng Tổ chức cán bộ) 


(Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2024)

 
(Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Nam Định tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS năm 2023)
 
 

Các tin đã đưa ngày: