Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị kiểm điểm đảng viên năm 2021

31/12/2021

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị kiểm điểm đảng viên năm 2021
Thực hiện Quy định 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Sáng ngày 31/12/2021, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nam định, tổ chức Hội nghị kiểm điểm đảng viên năm 2021. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Đức - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh và toàn thể đảng viên Chi bộ Cục THADS tỉnh.
 

Thay mặt Chi bộ đồng chí Phạm Công Rĩnh - Phó Bí thư Chi bộ thông qua Báo cáo kiểm điểm, tập thể Chi bộ năm 2021. Báo cáo nêu rõ; Chi bộ đã Lãnh đạo các đoàn thể thường xuyên giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho toàn thể đoàn viên sống có lý tưởng, hoài bão, lập trường kiên định, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong công tác chuyên môn nghiệp vụ…. Bên cạnh đó, cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và phương hướng khắc phục.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Đức - Bí thư Chi bộ yêu cầu: Các đảng viên trong chi bộ kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực, chân thành, khách quan, không nể nang, không né tránh, làm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở Báo cáo của tập thể Chi bộ, tự kiểm điểm, đánh giá của từng cá nhân các đồng chí lãnh đạo và các đảng viên trong Chi bộ, Hội nghị đã thảo luận, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Các tin đã đưa ngày: