Sign In

Khai mạc hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất năm 2016

10/04/2016

Khai mạc hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất năm 2016

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự 19/7/1946 – 19/7/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất năm 2016 với hơn 40 Chấp hành viên trong toàn tỉnh dự thi.

Thực hiện Quyết định số 383/QĐ-BTP ngày 09/03/2016 của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch tổ chức Hội Thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhât; Công văn số 789/CV-TCTHADS ngày 18/6/2016 của Ban tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi. Sáng ngày 09/4/2016, Hội thi Chấp hành viên giỏi tỉnh Nam Định lần thứ nhất được chính thức khai mạc tại thành phố Nam Định.
Về dự và chỉ đạo Hội thi có đồng chí Phạm Thị Đương C
ục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh - Trưởng Ban tổ chức Hội thi - Chủ tích Hội đồng thi, các đồng chí Lãnh đạo Cục, thành viên Ban tổ chức, Hội đồng thi và 40 Chấp hành viên các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đã có mặt đầy đủ.
Sau khi khai mạc và nhận đề thi do Ban tổ chức hội thi Toàn quốc gửi về, đồng chí Phạm Thị Đương, Chủ tích Hội đồng thi đã trao lại đề thi cho Ban coi thi thực hiện nhiệm vụ theo đúng thê lệ Hội thi. Hội thi Chấp hành viên giỏi lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tìm hiểu về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và kỷ năng xử lý tình huống về thi hành án dân sự đối với Chấp hành viên. Thông qua Hội thi phát hiện những Chấp hành viên giỏi để nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh chuẩn mực Chấp hành viên trong sự nghiệp đổi mới và cải cách Tư pháp, đồng thời tham gia Hội thi Chấp hành viên giỏi tổ chức tại Khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Toàn quốc lần thứ nhất.


Theo Theo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án

Các tin đã đưa ngày: