Sign In

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III năm 2018

03/07/2018

Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III năm 2018
Ngày 02/7/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III, năm 2018 do đồng chí Phạm Thị Đương – Cục trưởng chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí  Phó Cục trưởng; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thuộc tỉnh


Sau khi nghe Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; Kết quả thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm  2018 như sau:
- Về việc: Tổng số phải thi hành: 6187 việc (trong đó, số thụ lý mới: 4006 việc tăng 97 việc so với cùng kỳ 2017, tăng 1329 việc so với Quý II năm 2018). Số có điều kiện giải quyết 4406 việc (chiếm 72,41%); số chưa có điều kiện giải quyết: 1679 việc (chiếm 27,59%). Đã giải quyết xong 3448 việc/4406 việc có điều kiện giải quyết (tăng 7 việc so với cùng kỳ năm 2017, tăng 1256 việc so với Quý II năm 2018), đạt tỷ lệ 78,26%.
- Về tiền: Tổng số tiền phải thu: 470 tỷ 633 triệu 277 nghìn đồng (số tiền thụ lý mới: 183 tỷ 321 triệu 988 nghìn đồng, giảm  18 tỷ 169 triệu 989 nghìn  đồng so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 30 tỷ 726 triệu 661 nghìn đồng so với Quý II năm 2018). Số có điều kiện giải quyết: 174 tỷ 944 triệu 178 nghìn đồng (chiếm 44,82%), số chưa có điều kiện thi hành 215 tỷ 407 triệu 1330 nghìn đồng (chiếm 55,18%). Đã giải quyết xong 52 tỷ 417 triệu 868 nghìn đồng/174 tỷ 944 triệu 178 nghìn đồng có điều kiện giải quyết (giảm so với cùng kỳ năm 2017 là 28 tỷ 907 triệu 502 nghìn đồng và tăng 25 tỷ 723 triệu 663 nghìn đồng so với Quý II năm 2018), đạt tỷ lệ 29,96%.
-  Tỷ lệ giảm việc chuyển kỳ sau: Số chuyển kỳ sau 9 tháng năm 2018: 2637 việc, tăng 456 việc, trong đó số có điều kiện chuyển kỳ sau 958  tăng 454 việc tương ứng với 90,08%.
-  Tỷ lệ giảm tiền chuyển kỳ sau: Số chuyển kỳ sau 9 tháng đầu năm 2018: 337 tỷ 933 triệu 640 nghìn đồng, tăng 50 tỷ 622 triệu 351 nghìn đồng, trong đó số có điều kiện chuyển kỳ sau 122 tỷ 526 triệu 310 nghìn tăng 61 tỷ 814 triệu 000 nghìn đồng tương ứng với 101,81%.

Hội nghị cũng đã thảo luận, đánh giá về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018, biện pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự 3 tháng cuối năm 2018.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Đương – Cục trưởng ghi nhận những cố gắng và kết quả mà các đơn vị đã đạt được. Đồng thời, chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thuộc tỉnh tiếp tục cố gắng hơn nữa, chủ động, sáng tạo áp dụng các giải pháp để nâng cao kết quả thi hành án và các mặt công tác của đơn vị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao và lập thành tích hướng tới kỷ niệm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự 19/7/1946 – 19/7/2018.
 


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: