Sign In

Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, hành chính Quý III năm 2020

08/07/2020

Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, hành chính Quý III năm 2020

Chiều ngày 07/7/2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nam Định tổ chức hội giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính Quý III năm 2020 do Đồng chí Nguyễn Minh Đức – Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, các đồng chí Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Kết quả công tác Thi hành án dân sự, hành chính Quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

- Về việc: Tổng số giải quyết: 5161 việc, trong đó: số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng): 1294 việc, số mới thụ lý: 3867 việc. Số việc đã ủy thác: 47 việc. Số việc phải thi hành: 5114  việc, trong đó có: 4553 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 89,03%) và 508 việc chưa có điều kiện giải quyết (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) (chiếm tỷ lệ 10,97%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 3509 việc, đạt tỷ lệ 77,07% .Số việc chuyển kỳ sau: 1605 việc (trừ số đã chuyển sổ theo rõi riêng).

 

- Về tiền: Tổng số tiền thụ lý là 1.556.275.710.000 đồng (năm trước chuyển sang 195.601.913.000 đồng (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng), số thụ lý mới 1.360.673.797.000 đồng. Số tiền ủy thác: 1.012.052.987.000 đồng. Số tiền phải thi hành 544.222.723.000 đồng, kết quả xác minh, phân loại: 317.779.202.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 58,39%) và 157.361.035.000  đồng chưa có điều kiện giải quyết (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) (chiếm tỷ lệ 41,61%).Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 88.575.913.000 đồng, đạt tỷ 27,87%. Số tiền chuyển kỳ sau: 455.646.810.000 đồng (trừ số đã chuyển sổ theo rõi riêng).

 


Tại Hội nghị, đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố báo cáo kết quả công tác của đơn vị mình từ đó nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá về những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. Bên cạnh đó cũng nêu những biện pháp khắc phục và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, thể hiện tinh thần quyết tâm cao trong việc thực hiện chỉ tiêu thi hành án được giao.  

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Đức – Quyền Cục trưởng đã ghi nhận, biểu dương những sự cố gắng của các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác THADS Quý III năm 2020. Đồng thời đồng chí chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nhất định trong 9 tháng qua và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 3 tháng cuối năm 2020 cụ thể:

- Chi cục THADS các huyện, thành phố cần bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; chủ động kiểm soát, nắm bắt tiến độ giải quyết án của từng Chấp hành viên, yêu cầu có kế hoạch tổ chức thi hành án cụ thể, phù hợp với tính chất mức độ phức tạp của từng vụ việc, đặc biệt các vụ án có giá trị thi hành lớn, phức tạp, có nhiều khó khăn vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải quyết và báo cáo về Cục.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành án, nâng cáo tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng.

- Chú trọng công tác xác minh phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện, bảo đảm chính xác, kịp thời. Hạn chế sai sót, bảo đảm tính khách quan trong công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc giao tài sản bán đấu giá thành.

- Chịu trách nhiệm giám sát Chấp hành viên thuộc thẩm quyền quản lý trong việc lựa chọn, ký kết hợp đồng thẩm định giá, bán đấu giá tài sản đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tôt việc tổ chức tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; nâng cáo ý thức trách nhiệm, tôn trọng và đảm bảo đầy đủ quyền lợi của công dân tránh phát sinh nhưng vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp đặt biệt trong thời gian đang diễn ra Đại hội Đảng các cấp.

- Tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành hữu quan để tham mưu cho Ban chỉ đạo THADS các cấp chỉ đạo, tháo gỡ nhứng khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức THADS.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã biểu dương các tập thể, cá nhân được tặng giấy khen trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 74 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946 -19/7/2020)

 


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: