Sign In

Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao thi đua năm 2021 giữa các đơn vị công đoàn cơ sở trong Cụm thi đua số 04

19/03/2021

Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao thi đua năm 2021 giữa các đơn vị công đoàn cơ sở trong Cụm thi đua số 04
Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-CĐVC ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Công đoàn viên chức tỉnh Nam Định về việc sắp xếp các cụm thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định và Quyết định số 11/QĐ-CĐVC ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Công đoàn viên chức tỉnh Nam Định về việc chỉ định Cụm trưởng, Cụm phó các cụm thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Nam Định, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định được giao nhiệm vụ là Cụm trưởng Cụm thi đua số 04 năm 2021.
Được sự nhất trí của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh Nam Định. Và sự quan tâm, ủng hộ tạo mọi điểu kiện của Cấp ủy, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định. Hôm nay ngày 19/3/2021, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định - Cụm trưởng Cụm Thi đua số 04 trang trọng tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao thi đua năm 2021 giữa 9 đơn vị công đoàn cơ sở trong Cụm.

Đến dự Hội nghị có Đồng chí Trần Trọng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh, đồng chí Trần Văn Lịch - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh. Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh Đức - Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định và các đồng chí Lãnh đạo Cục; các đồng chí đại diện Cấp ủy, các Tổ chức chính trị - xã hội; Lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn đại diện cho 9 đơn vị công đoàn cơ sở trong Cụm thi đua số 4.
 

(Đồng chí Trần Văn Lịch - Chủ tich Công đoàn viên chức tỉnh)

Bám sát nội dung Kế hoạch số 16/KH-CĐVC ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Công đoàn Viên chức tỉnh về phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công chức, viên chức, lao động năm 2021, Ban chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định - Cụm trưởng Cụm thi đua số 04 đã trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Cụm thi đua và kế hoạch hoạt động phong trào thi đua năm 2021 của Cụm.
 

(Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Đức - Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã nêu ra vai trò quan trọng của Công đoàn cơ sở trong mọi hoạt động của cơ quan, qua đó khẳng đinh: “Phong trào hoạt động của Công đoàn có mạnh thì mới thúc đẩy các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà cấp trên giao”. Đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của Công đoàn cấp trên, mặt khác cùng với tập thể Lãnh đạo Cục luôn quan tâm và tạo điều kiện cho các phong trào hoạt động của Công đoàn cơ sở đơn vị có hiệu quả.
 

Sau quá trình thảo luận, Hội nghị đã thống nhất ký kết Bản giao ước thi đua năm 2021 của Cụm Thi đua số 04. Thay mặt Lãnh đạo công đoàn cấp trên, đồng chí Trần Văn Lịch - Chủ tich Công đoàn viên chức tỉnh đánh giá cao tinh thần thi đua cũng như sự chuẩn bị các nội dung, chương trình của đơn vị Cụm trưởng, cảm ơn sự ủng hộ và tạo mọi điều kiện của Cấp ủy, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định đối với các phòng trào của công đoàn và chúc cho các đơn vị thành viên của Cụm thi đua số 04 phấn đấu thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2021./.


Theo Công đoàn Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: