Sign In

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Tân Kỳ - Nghệ An xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

05/03/2019

Chiều 4/3/2019, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Tân Kỳ tổ chức cuộc họp triển khai chương trình hoạt động năm 2019 và bàn chỉ đạo một số vụ việc khó khăn, phức tạp. Đồng chí Nguyễn Văn Hoa, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện chủ trì; tham gia có các thành viên Ban chỉ đạo, đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát, Giám đốc Kho bạc, Chủ tịch UBND các xã Nghĩa Dũng, Tân Hương và thị trấn.
 
 Toàn cảnh cuộc họp

Năm 2018, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Tân Kỳ đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, phát huy được vai trò, trách nhiệm của các thành viên; tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tổ chức thi hành án đạt tỉ lệ 96% về việc, 72% về tiền, giảm 7,7% số việc và 22,7% số tiền có điều kiện thi hành; một số vụ việc có giá trị lớn, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm. Phát huy kết quả đạt được, ngay từ đầu năm 2019, Ban chỉ đạo đã ban hành Chương trình hoạt động; rà soát, điều chỉnh, phân công nhiệm vụ phù hợp cho từng thành viên.
Các đại biểu dự họp đã tập trung trao đổi, thảo luận, bàn các giải pháp để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra theo chương trình; xem xét cho ý kiến đối với 3 vụ việc thi hành án phức tạp theo báo cáo của cơ quan thi hành án.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hoa yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các phòng, ban, ngành có liên quan bám sát Chương trình hoạt động để triển khai thực hiện, trong đó, cần tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm: (i) Làm tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh; (ii) Thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh thi hành án, bảo đảm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao; (iii) Khẩn trương rà soát, sửa đổi bổ sung các Quy chế phối hợp trong THADS, tăng cường kiểm tra công tác phối hợp đối với chính quyền cơ sở gắn với hoạt động giám sát, kiểm sát; (iv) Duy trì nghiêm chế độ hoạt động; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên, kịp thời xử lý, giải quyết các đề nghị liên quan đến lĩnh vực mình quản lý./.

                                                                                     Nguyễn Mai Long - P. Chi cục trưởng
                                                                                         Chi cục THADS huyện Tân Kỳ

Các tin đã đưa ngày: