Sign In

Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2020

24/10/2019

Ngày 24/10/2019, UBND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính năm 2020. Tham dự có đ/c Phạm Quốc Nam, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đ/c Tô Văn Thu - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; nhà giáo ưu tú Hồ Ngọc Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ Thi hành án dân sự huyện; đại diện lãnh đạo Tòa án, Viện kiểm sát, Công an huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện cùng lãnh đạo, trưởng Công an và cán bộ Tư pháp của 33 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 
Lãnh đạo Cục THADS tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Đồng chí Hồ Ngọc Dũng, Nhà giáo ưu tú, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ Thi hành án dân sự huyện và đồng chí Cao Cự Hùng, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện cùng Chủ trì Hội nghị.
 

Đ/c Cao Cự Hùng, Chi cục trưởng trình bày báo cáo trước Hội nghị
 
       Trong Báo cáo tổng kết công tác THADS, HC năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 do đ/c Cao Cự Hùng, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu đánh giá, năm 2019, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành, cấp trên giao năm 2019, Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu đã tích cực tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để phối hợp với Chi cục THADS huyện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Góp phần tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.
        Mặc dù trong điều kiện khó khăn về nhiều mặt, song công tác THADS trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã có sự quan tâm sâu sát, coi công tác THADS chính là nhiệm vụ chính trị của địa phương. UBND huyện đã tích cực chỉ đạo sát sao, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó nổi bật là đã chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo hiệu quả các đợt cao điểm THADS; quán triệt và triển khai kịp thời, sâu rộng trong nhân dân Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật THADS, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật có liên quan trên các phương tiên thông tin đại chúng của địa phương. Bộ máy tổ chức cán bộ cơ quan thi hành án ngày càng được quan tâm, kiện toàn. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ngày càng sâu sát, chủ động.
          Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến tính bền vững của công tác này như: Nhận thức về công tác thi hành án trong cán bộ, nhân dân còn chưa đầy đủ, sự phối hợp có lúc, có nơi còn chưa được thực hiện kịp thời; chưa thật sự nhuần nhuyễn; số lượng án chuyển kỳ sau còn tương đối lớn cả về việc và tiền; kinh phí phục vụ công tác chuyên môn còn nhiều hạn hẹp...
Kết thúc năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn tỉnh và được Cục THADS tỉnh Nghệ An công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 


 
Hội nghị cũng đã được nghe phát biểu tham luận của Lãnh đạo Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, UBND xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Tân và thị trấn Cầu Giát.
 

Phát biểu của Lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu
 
Dịp này, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nghệ An và Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự năm 2019.
                 
                                                                                                                             Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu

Các tin đã đưa ngày: