Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Đàn tổ chức thànhcông Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

21/05/2020

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Đàn tổ chức thànhcông Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị;Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW; Thông tri số 13-TT/TU ngày 28/10/2019 của Tỉnh ủy Nghệ An về đại hội đảng các cấp; Hướng dẫn số 16-HD/HU ngày 27/11/2019 của Huyện ủy Nghĩa Đàn về đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị;Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW; Thông tri số 13-TT/TU ngày 28/10/2019 của Tỉnh ủy Nghệ An về đại hội đảng các cấp; Hướng dẫn số 16-HD/HU ngày 27/11/2019 của Huyện ủy Nghĩa Đàn về đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.
Được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thường trực huyện ủy Nghĩa Đàn, chiều ngày 20/5/2020 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Thảo, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy và các đồng chí trong Đoàn chỉ đạo số VIII (theo Quyết định số 600-QĐ/HU ngày 10/12/2019 của BTV Huyện ủy Nghĩa Đàn); đại diện các tổ chức chức đoàn thể cơ quan.
Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và đoàn kết, Đại hội Chi bộ đã sáng suốt lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, nắm vững nghiệp vụ công tác đảng, có khả năng lãnh đạo Chi bộ hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra để bầu vào cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.Kết quả Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Quốc Đức, Chi cục trưởng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Hoàng Danh Trung, Phó Chi cục trưởng, giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được đề ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả Đại hội là cơ sở cho công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: