Sign In

Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

28/10/2020

Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Sáng 28/10/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục THADS tỉnh, đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, đồng chí Đặng Văn Hải - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh; các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Vinh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công chức Tư pháp, Trưởng Công an các phường xã trên địa bàn 
Sáng 28/10/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục THADS tỉnh, đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, đồng chí Đặng Văn Hải - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh; các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Vinh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công chức Tư pháp, Trưởng Công an các phường xã trên địa bàn và toàn thể Chấp hành viên, công chức Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh. Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vinh và đồng chí Đặng Văn Hải - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh đồng chủ trì Hội nghị.


Hội nghị đã được nghe đồng chí nghe Đặng Văn Hải - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh trình bày Báo cáo đánh giá công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020 và nhiệm vụ giải pháp năm 2021; đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chi cục trưởng trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, trong năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh đã thụ lý 3.276 việc với 789 tỷ đồng; đã thi hành xong 2.297 việc, đạt 80,62% và 190 tỷ đồng, đạt 40,2% (vượt 0,12% về việc và 1,7% về tiền so với chỉ tiêu được Cục THADS tỉnh giao).
Các đại biểu dự Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, từ đó đưa ra một số giải pháp, dự kiến nhiệm vụ để đẩy mạnh việc hoàn thành chỉ tiêu năm 2021.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà tập thể Chi cục THADS thành phố Vinh đạt được rong năm 2020. Đồng thời, yêu cầu trong năm 2021 đơn vị cần tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội, Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS và Nghị quyết 31/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm THADS, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 - 2021. Chú trọng, tập trung đẩy mạnh THADS ngay từ đầu năm công tác; xác định Quý I/2020 (từ 01/10/2020 - 30/12/2020) là một trong những quý trọng tâm để tổ chức thi hành án, vì vậy yêu cầu đơn vị phải tập trung triển khai nhiệm vụ một cách tích cực, khẩn trương ngay sau Hội nghị.
Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vinh nhấn mạnh: Công tác thi hành án dân sự là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, cần phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự phối hợp của chính quyền địa phương các cấp. Đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vinh rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh rong quá trình thực thi nhiệm vụ, phân loại các khó khăn vướng mắc báo cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố để kịp thời tháo gỡ. Chú trọng tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là trong việc giải quyết các vụ việc khó khăn, vướng mắc, kéo dài.

Hội nghị cũng đã tổ chức trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp và công tác thi hành án dân sự năm 2020.
 
Chi cục THADS thành phố Vinh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: