Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2021

02/10/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2021
Chiều ngày 02/10/2020 Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2021 tại cơ quan Cục. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Hoài An, Phó Cục trưởng, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành, thị, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Cục.
Chiều ngày 02/10/2020 Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2021 tại cơ quan Cục. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Hoài An, Phó Cục trưởng, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành, thị, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Cục.
Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, kết quả công tác năm 2020 toàn tỉnh đã thi hành xong 14.186 việc/404.438.921.000 đồng,  đạt tỷ lệ 83,4% về việc và 40,5 % về tiền, so với chỉ tiêu được giao vượt 3,4% về việc, 2,5% về tiền; theo dõi 100% bản án, quyết định hành chính được giao; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 100%; các chỉ tiêu khác cũng đều đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tình hình kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan THADS tỉnh cơ bản được tăng cường, nội bộ các cơ quan, đơn vị đoàn kết, ổn định.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài An, Phó cục trưởng cũng đã trình bày Dự thảo phát động phong trào thi đua cao điểm Quý I/2021 trong toàn tỉnh để kịp thời triển khai nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả, kết quả công tác Thi hành án dân sự, hành chính ngay từ những ngày đầu của năm công tác 2021 với khẩu hiệu: “Cán bộ, công chức, người lao động Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An thi đua lập thành tích xuất sắc hướng tới chào mừng: Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V”
Bên cạnh đó, Hội nghị đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, từ đó đưa ra một số giải pháp, dự kiến nhiệm vụ trọng tâm quý I để đẩy mạnh việc hoàn thành chỉ tiêu năm 2021.
Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng ghi nhận và đánh giá : Năm 2020, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, trong điều kiện số lượng tiền thụ lý mới tăng cao so với cùng kỳ (tăng 53.757.628.000 đồng tương ứng 7%), dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, nhưng các cơ quan THADS trong tỉnh từ Cục đến các Chi cục đã triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ nhiều giải pháp với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Nhờ vậy, công tác THADS, hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đó là: (1) Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về THADS, HC khá toàn diện từ xây dựng chương trình kế hoạch, phát động phong trào thi đua, chỉ đạo các vụ việc trọng điểm, phức, kéo dài, tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và duy trì hoạt động của BCĐTHADS hai cấp, đặc biệt là đưa tiêu chí phối hợp trong THADS,HC vào đánh giá xếp loại đối với các phòng, ban cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn hàng năm; (2) Công tác phối hợp trong THADS,HC tiếp tục được tăng cường theo hướng kịp thời, chặt chẽ và khá đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, nhất là việc ký kết quy chế phối hợp với cơ quan tài nguyên môi trường cơ bản hoàn thành và duy trì việc thực hiện các quy chế liên ngành, hai ngành, phường xã...; (3) Công tác quản lý, điều hành tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng hiệu lực, hiệu quả từ xây dựng chương trình kế hoạch khoa học, sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát cơ sở, địa bàn, đơn vị, chấp hành viên, vụ việc để chỉ đạo; (4) Kỷ luật kỷ cương hành chính, công vụ được tăng cường, nhất là kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm các vi phạm; (5) Kết quả THADS, HC năm 2020 của toàn tỉnh tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu được giao, giải quyết xong 14.186 việc/404.438.921.000 đồng (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 142 việc và 71,5 tỷ đồng), về việc đạt 83,4%, về tiền đạt 40,5%; so với chỉ tiêu được giao vượt 3,4% về tiệc, 2,5 % về tiền; (6) Đã theo dõi 100% bản án, quyết định có nội dung theo dõi; (7) Các đơn thư, khiếu nại, tố cáo được giả quyết kịp thời 100%; (8) các nhiệm vụ, chỉ tiêu khác cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
Đồng chí yêu cầu trong năm 2021, các đơn vị cần tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội, Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS và Nghị quyết 31/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm THADS, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 - 2021. Đồng thời, đồng chí đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I năm 2021 với 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 02  nhóm giải pháp về quản lý, điều hành và về chuyên môn nghiệp vụ rất cụ thể. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị phải chú trọng, tập trung đẩy mạnh THADS ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm công tác 2020; xác định Quý I/2020 (từ 01/10/2020 - 30/12/2020) là một trong những quý trọng tâm để tổ chức thi hành án, vì vậy yêu cầu các đơn vị phải tập trung triển khai nhiệm vụ một cách tích cực, khẩn trương ngay sau Hội nghị.
Toàn thể Hội nghị thống nhất cao với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu và quyết tâm thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2021.
 
Lê Thị Huyền Trang - Văn Phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: