Sign In

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước khối Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An năm 2020.

12/11/2020

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước khối Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An năm 2020.
Sáng 12/11/2020 tại Viện KSND tỉnh Nghệ An, Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020.
Sáng 12/11/2020 tại Viện KSND tỉnh Nghệ An, Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng và Phòng Nội chính UBND tỉnh; Đại biểu 08 đơn vị trong Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An gồm: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự  và Thanh tra tỉnh. Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (đơn vị Khối trưởng), Công an tỉnh (đơn vị Khối phó).
Hội nghị khẳng định trong năm 2020, tuy có nhiều sự việc an ninh phi truyền thống xẩy ra như dịch bệnh, thiên tai,… nhưng phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động thi đua kịp thời dưới nhiều nội dung, hình thức, biện pháp đổi mới; tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, chiến sỹ, công nhân viên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Nội dung phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, gắn với Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều đơn vị đã có những sáng kiến, phát động thi đua theo từng đợt ngắn, chuyên đề, gắn với các sự kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của từng ngành. Ngoài thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị trong Khối đã tiên phong tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cũng như quyên góp các loại quỹ từ thiện, nhân đạo với tổng số tiền hơn 7,5 tỷ đồng.
Tại hội nghị, đại diện các đơn vị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như phong trào thi đua ở các cơ sở chưa đồng đều, toàn diện, quá trình triển khai tổ chức thực hiện tại một số đơn vị cơ sở chưa có giải pháp cụ thể. Công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến cũng như công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt còn hạn chế. Do tính chất công tác chuyên môn của các đơn vị trong Khối Nội chính - lực lượng vũ trang không giống nhau, dẫn tới việc trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác chuyên môn cũng như công tác thi đua, khen thưởng chưa được nhiều.
             
Đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tham gia thảo luận tại Hội nghị 
Từ kết quả công tác thi đua năm 2020 và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, Khối Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh xác định phương hướng công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2021 với các nội dung: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho cán bộ, công nhân viên, đảng viên, chiến sỹ. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước của các ngành; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Triển khai các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; các sở, ngành tiếp tục tập trung đầu tư, giúp đỡ các xã khó khăn xóa đói, giảm nghèo theo quyết định phân công của UBND tỉnh...
 
Đ/c Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, phát biểu tại hội nghị
 
Tại hội nghị, đại diện các đơn vị cũng đã suy tôn đề nghị khen thưởng, tặng cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2020 cho 2 đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh. Đồng thời suy tôn đề nghị tặng Cờ Thi đua Chính phủ cho Thanh tra tỉnh.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh bàn giao Khối trưởng Khối thi đua Khối Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh cho đại diện Công an tỉnh; Đại diện công an tỉnh bàn giao Khối phó cho đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: