Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I/2022.

06/10/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I/2022.
Sáng 6/10, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I/2022.

Điểm cầu Cục THADS tỉnh Nghệ An
Trong năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhưng công tác triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được các cơ quan THADS trong tỉnh thực hiện kịp thời bằng nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Nhờ vậy, kết quả THADS và theo dõi THADS toàn tỉnh đã đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Cụ thể, chỉ tiêu “Ra Quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật”, cơ bản được thực hiện đúng thời hạn và quy định của pháp luật. Trong năm 2021, các cục thi hành án dân sự trong tỉnh đã ra 13836 quyết định thi hành án (số việc thi hành án thụ lý mới), trong đó có 11.631 quyết định thi hành án chủ động, 2205 quyết định thi hành án theo yêu cầu.
Kết quả phân loại: Về việc, có 15.819 việc có ĐKTH chiếm 84,6%; 2.874 việc chưa có ĐKTH và hoãn, tạm đình chỉ THA chiếm 15,4%; về tiền, có 1.092.419.991.00 đồng có ĐKTH chiếm 57,6%; 802.796.665.000 đồng chưa có ĐKTH và hoãn, tạm đình chỉ THA chiếm 42,4% trong tổng số phải thi hành.
Chỉ tiêu “Nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 81,5% về việc và 40,1% về tiền”, được các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh khắc phục những khó khăn về dịch Covid 19, tập trung chỉ đạo và tổ chức thi hành quyết liệt, vì vậy kết quả thực hiện chỉ tiêu này trong toàn tỉnh đã đạt vượt chỉ tiêu.
Về việc: Tổng phải thi hành 18.693 việc, trong đó thụ lý mới trong năm 13.836 việc. Kết quả thi hành xong 13.189 việc/15.819 việc có ĐKTH, đạt 83,37% (vượt 1,87% chỉ tiêu được giao).
Về tiền: Tổng phải thi hành 1.895.216.655.000 đồng, trong đó thụ lý mới trong năm 1.786.570.753.000 đồng (chưa tính 1.099.938.818.000 đồng đã ủy thác). Kết quả thi hành xong 474.398.314.000 đồng/1.092.419.991.000 đồng có ĐKTH, đạt 43,43% (vượt 3,33% chỉ tiêu được giao).
Chỉ tiêu “Nâng cao chất lượng thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương theo dõi, đảm bảo tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt trên 60%. Kết quả thi hành án cho các tổ chức tín dụng ngân hàng, các khoản thu ngân sách nhà nước bảo đảm đạt tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền cao hơn năm 2020”  đạt được nhiều kết quả khả quan.
Kết quả thi hành cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng: Tổng số phải thi hành 517 việc/1.294.059.513.000 đồng (chiếm 2,77% số việc và 68,28% số tiền trong tổng số phải thi hành). Kết quả thi hành xong 93 việc/357 việc có ĐKTH, đạt 26,05%; số tiền thi hành xong 254.475.720.000 đồng/840.509.519.000 đồng có ĐKTH, đạt 29,23% (tăng 36 việc/104.245.016.000 đồng, tương đương 5,95% về việc và 5,83% về tiền so với năm 2020)...
Các đại biểu trao đổi, thảo luận, kiến nghị, đề xuất những giải pháp trọng tâm quý I/2022
 
Trên cơ sở kết quả đạt được, tại Hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu, lãnh đạo Cục THADS tỉnh, các phòng chuyên môn thuộc Cục đã nêu rõ những hạn chế, tồn tại, chỉ rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan, cùng với đó trao đổi, thảo luận, kiến nghị, đề xuất những giải pháp trọng tâm quý I/2022.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh nêu rõ: Trên cơ sở bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Kết luận của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để tổ chức thực hiện đồng bộ các mặt công tác, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:
Đồng chí Phạm Quốc Nam
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh nêu một số nhiệm vụ trọng tâm quý I/2022
Tập trung đẩy mạnh THADS ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của công tác năm 2022; xác định Quý I/2022 (từ 1/10/2021- 30/12/2021) là một trong những quý trọng tâm để tổ chức thi hành án, vì vậy yêu cầu các đơn vị phải tập trung triển khai tích cực, khẩn trương công tác tổng rà soát, đánh giá thực trạng các vụ việc thi hành xong năm 2021 chuyển sang 2022.
Lập kế hoạch, phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành của đơn vị, trong đó tập trung giải quyết các nhóm vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; vụ việc lớn ảnh hưởng đến chỉ tiêu, nhiệm vụ; án phức tạp, tồn đọng kéo dài; án tín dụng, ngân hàng; các khoản thu cho ngân sách Nhà nước…
Lê Thị Huyền Trang
Văn phòng - Cục Thi hành án dân sự Nghệ An

Các tin đã đưa ngày: