Sign In

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021.

23/12/2021

Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021.
​Thực hiện Hướng dẫn số 04 –HD/ĐUK ngày 30/10/2021 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và Chương trình làm việc của BCH Đảng bô Cục THADS tỉnh năm 2021, chiều ngày 23/12/2021, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021.
Thực hiện Hướng dẫn số 04 –HD/ĐUK ngày 30/10/2021 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và Chương trình làm việc của BCH Đảng bô Cục THADS tỉnh năm 2021, chiều ngày 23/12/2021, Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021.
Tham dự Hội nghị về phía Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có đồng chí Lê Thị Kim Oanh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, đồng chí Võ Thị Kim Dung, chuyên viên Ban Tuyên giáo, chuyên quản đơn vị.  Về phía Đảng ủy Cục có đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; đồng chí Phan Sỹ Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ
Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, đồng chí Phan Sỹ Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục THADS tỉnh, nhấn mạnh các kết quả nổi bật mà Đảng bộ đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2021.
Năm 2021, Đảng bộ và ngành THADS tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi đó là các cấp, các ngành ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026; chào mừngkỷ niệm kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống  ngành THADS.Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng gặp không ít khó khăn, thách thức đó là số lượng tiền thụ lý thi hành án ngày càng tăng cao (tăng 68,6% so với năm 2020), trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đến việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu về thi hành án dân sự được giao. Tuy nhiên, Tuy nhiên, bám sát sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh Nghệ An vàcác chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021, Đảng uỷ Cục THADS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện,quyết liệt bằng nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt có trọng tâm để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, cụ thể:
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tham mưu cho cấp uỷ chính quyền nên kết quả công tác THADS, hành chính năm 2021 đã đạt và vượt các chỉ tiêu được giao:giải quyết xong 13.189 việc/474,3 tỷ đồng, đạt 83,37% về việc, 43,43% về tiền (vượt 1,87% về việc, 3.33% về tiền, cao hơn kết quả bình quân chung cả nước và cùng kỳ năm 2020), theo dõi Thi hành án hành chính đạt 100%; giải quyết xong 102 đơn/48 việc khiếu nại, tố cáo ( vượt 03% chỉ tiêu). Việc áp dụng mô hình “Dân vận khéo THADS” trong từng vụ việc cụ thể đã tiếp tục phát huy hiệu quả tối đa, có đến 99,15% vụ việc giải quyết xong không phải cưỡng chế (cao hơn 1,15% so với năm 2020), đây là mô hình điển hình mà Nghệ An (đồng chí Bí thư, Cục trưởng) được vinh danh là một trong 50 gương sáng pháp luật giai đoạn 2019 – 2021. Về lãnh đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt triển khai đến cán bộ, đảng viên các Nghị quyết chương trình, kế hoạch, chỉ thị...trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An; Chỉ thị 04 – CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề học tập toàn khoá - chuyên đề năm 2021.. Tiếp tục thực hiện chủ trương về tinh giản biên chế, trong năm toàn ngành đã cắt giảm 03 biên chế; chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có chuyển biến tích cực, bảo đảm đủ kỳ, tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chế độ họp đảng, cơ quan, đoàn thể; về công tác kiểm tra, giám sát đã có chuyển biến thực chất hơn, đúng trọng tâm trọng điểm, trong năm đã tiến hành 04 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 05 chi bộ và 01 Đảng ủy viên; Về lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội, Đảng ủy đã có sự quan tâm phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể, nhờ vậy hoạt động quản lý điều hành tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực có hiệu quả; các Chi bộ, phòng chuyên môn thực hiện và phối hợp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công; các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh.
Đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy Cục báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Đảng uỷ Cục năm 2021  (trước đó vào ngày 17/12/2021, tập thể Đảng ủy Cục đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ).
Hội nghị đã nghe 06  ý kiến phát biểu của các đảng viên đại diện cho các Chi bộ, tổ chức đoàn thể, các ý kiến đều cơ bản nhất trí với các báo cáo thông qua tại Hội nghị,đồng thời tập trung trao đổi, đưa ra các giải pháp để lãnh đạo nâng cao hiệu quả về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2021; về tiếp tục thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong công tác tổ chức thi hành án,  tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; về công tác giáo dục chính trị tư tưởng và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong Đảng bộ và ngành THADS;  Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05, NQTW4 và các quy định về trách nhiệm nêu gương; Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng trong Đảng bộ Cục THADS tỉnh…
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Oanh, Ủy viên BTV, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đánh giá cao các kết quả đạt được của Đảng bộ Cục THADS trong công tác xây dựng Đảng năm 2021 trong điều kiện khách quan rất khó khăn đó là tình hình dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến công tác của ngành THADS, đặc biết là kết quả về chỉ đạo thực hiện có hiệu quả  mô hình “dân vận khéo”, kết quả thực hiện trách nhiệm Nêu gương  của Đảng bộ đồng thời đồng chí cũng định hướng một số nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng năm 2022 để Đảng bộ có chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình đặc điểm của Ngành.
Hội nghị đã thông qua quyết định công nhận kết quả xếp loại đối với các Chi bộ và cá nhân đảng viên trong năm 2021. Kết quả: xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cho 01 Chi bộ và 07 đảng viên, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” cho 04 chi bộ và 34 đảng viên; đồng thời công bố quyết định khen thưởng đối với 01 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, 02 đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”; 01 Chi bộ, 02 cá nhân điển hình thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong công tác THADS; 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc công tác “ Hành chính Đảng
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy  ghi nhận các ý kiến góp ý thẳng thắn, thiết thực của các đồng chí tham dự Hội nghị, Đồng chí nhấn mạnh các giải pháp để thực hiện tốt công tác  xây dựng Đảng trong năm 2022. Trước  dự báo năm 2022,  tình hình dịch bệnh Covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; Số lượng việc, tiền phải thi hành án ngày càng tăng cao, tính chất phức tạp, nhất là việc thu hồi nợ các khoản nợ xấu cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng; thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng đang là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với ngành thi hành án dân sự. Trong bối cảnh đó, để đảm bảo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, Đảng uỷ Cục tiếp tục chỉ đạo các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An phải tiếp tục bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai đồng bộ các mặt cụ thể, linh hoạt sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ.
 

Các tin đã đưa ngày: