Sign In

UBND TỈNH NGHỆ AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH NĂM 2022, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2023

22/11/2022

UBND TỈNH NGHỆ AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH NĂM 2022, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2023
Cục THADS tỉnh Nghệ An đã có nhiều giải pháp đột phá sáng tạo mang lại kết quả cao về công tác THADS, HC năm 2022.

Ảnh toàn Hội nghị
Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, vượt qua những khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm, công tác thi hành án dân sự (THADS) tại Nghệ An đã chủ động "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" để tiếp tục chuyển biến tích cực, ngày càng bền vững, đạt và vượt chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao.
Sáng 22/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác THADS, hành chính (HC) năm 2022; tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo THADS và triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 bằng hình thức trực tuyến đa phương tiện tại điểm cầu cấp tỉnh và điểm cầu 21 UBND huyện, thị xã, thành phố với quy mô hơn 800 đại biểu tham dự. Đồng chủ trì điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Nguyễn Quang Thái – Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Tự pháp, Tổng cục trưởng, Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp; đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh; đồng chí Phạm Quốc Nam – Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nghệ An. Tại điểm cầu cấp huyện do các đồng chí đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố làm chủ trì. Hội nghị còn có sự tham gia của đại diện các Sở, ban, ngành liên quan, thành viên Ban chỉ dạo THADS 02 cấp, một số UBND các phường, xã, thị trấn cùng toàn thể công chức ngành THADS tỉnh Nghệ An.
 
 
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
 
Năm 2022, mặc dù trong điều kiện khách quan có nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác THADS, HC nhưng với việc triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, toàn diện bằng chương trình, kế hoạch, biện pháp, giải pháp hiệu quả. Nhờ vậy, đã tăng cường được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp; quản lý nhà nước của chính quyền; sự phối hợp của các ngành liên quan; vai trò nòng cốt của các cơ quan THADS; tập trung cao cho việc giải quyết các vụ việc tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng, án lớn ảnh hưởng chỉ tiêu nhiệm vụ, án phức tạp kéo dài có đơn thư khiếu nại.
 
Đồng chí Phạm Quốc Nam – Cục trưởng Cục THADS phát biểu
 
Với phương châm sâu sát từng đơn vị, địa bàn, vụ việc để chỉ đạo Chấp hành viên quyết liệt tổ chức thi hành bằng các biện pháp theo quy định pháp luật, kết hợp nhân rộng mô hình “Dân vận khéo trong THADS” từ đó công tác THADS, HC của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, ngày càng bền vững, đạt và vượt chỉ tiêu được giao.
Về kết quả công tác thi hành án dân sự đã giải quyết xong 15.059 việc/535.217.555.000 đồng, vượt 3,32% về việc và 7,28% về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục THADS – Bộ Tư pháp giao. Đặc biệt đây là năm đầu tiên 22/22 đơn vị (Phòng Nghiệp vụ - tổ chức THA và 21 Chi cục THADS cấp huyện) đều đạt và vượt 02 chỉ tiêu việc, tiền được giao.
Về công tác theo dõi thi hành án hành chính đạt kết quả cao, trong năm đã theo dõi 02/02 bản án, quyết định có nội dung theo dõi đạt tỷ lệ 100%.
Kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng đạt tỷ lệ cao hơn cả về việc, tiền so với năm 2021 (thi hành xong 131 việc/233.059.251.000 đồng, cao hơn 7,9% về việc và  4,4% về tiền so với cùng kỳ năm 2021). Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt nhiều kết quả khả quan, tỷ lệ thi hành xong về tiền đạt cao hơn so với cùng kì 33,17%.
Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu về những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế còn gặp phải trong năm đồng thời đề ra các giải pháp, kiến nghị để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023.
 
Đồng chí Nguyễn Quang Thái – Tổng cục trưởng Tổng cục THADS – Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thái – Tổng cục trưởng, Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và các kết quả, thành tích đạt được của công tác THADS, HC của tỉnh Nghệ An trong năm qua....đặc biệt ghi nhận hiệu quả mô hình “Dân vận khéo trong THADS” trên địa bàn tỉnh với tỷ lệ 99,11% vụ việc được giải quyết xong thông qua vận động thuyết phục của dân vận khéo, không phải cưỡng chế.
Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Cục THADS tỉnh thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế còn gặp phải trong năm 2022 từ đó nghiêm túc khắc phục để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Trong bối cảnh dự báo năm 2023 kinh tế xã hội tiếp tục được phục hồi, dự báo số lượng việc tiền phải thi hành án của cả nước và Nghệ An tiếp tục tăng cao, yêu cầu nhiệm vụ về công tác THADS, HC sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Do vậy, đồng chí Nguyễn Quang Thái – Tổng cục trưởng đề nghị các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa các chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương về yêu cầu nhiệm vụ, đề ra các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, trước mắt và lâu dài trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Hồng Vinh – PCT Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ THADS tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Kết luận chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh đề nghị cơ quan THADS cần chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp mang tính đột phá.
Theo đó các cơ quan THADS cần tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội. Chỉ đạo giải quyết các vụ việc tham nhũng kinh tế, án tín dụng ngân hàng, án lớn ảnh hưởng chỉ tiêu nhiệm vụ, án phức tạp kéo dài có đơn thư khiếu nại.
Tiếp tục chỉ đạo áp dụng đồng bộ mô hình “Dân vận khéo trong THADS” trên địa bàn tỉnh để vận động thuyết phục đương sự thi hành, đồng thời kiên quyết lập kế hoạch tổ chức cưỡng chế thi hành đối với các vụ việc có điều kiện nhưng vẫn không cố tình không chấp hành. Đặc biệt kiểm soát chặt chẽ các vụ việc cưỡng chế nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về THADS, HC; Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, cấp huyện và tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan trong tổ chức thi hành án, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không phải chỉ riêng cơ quan THADS và UBND các cấp
Chủ động đối thoại và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế tối đa việc phát sinh các vụ việc phức tạp mới.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - PCT Thường trực UBND tỉnh,
Trưởng BCĐ THADS tỉnh trao Bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân tập thể
 
Cũng trong dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS, theo dõi THAHC theo Kế hoạch số 786/KH-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh./.
 
                                                Lê Thị Huyền Trang – Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: