Sign In

Đảng ủy, Cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức sinh hoạt chính trị; hội nghị giao Cấp ủy – Chuyên môn – Đoàn thể định kỳ tháng 4/2024.

03/04/2024

Đảng ủy, Cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức sinh hoạt chính trị; hội nghị giao Cấp ủy – Chuyên môn – Đoàn thể định kỳ tháng 4/2024.
Nội dung sinh hoạt chính trị toàn thể cơ quan: Tổ chức Lễ chào cờ trang trọng; tổ chức chúc mừng sinh nhật các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động có sinh nhật trong tháng 4; Đồng chí Báo cáo viên Đảng bộ quán triệt chuyên đề của báo cáo viên với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên phủ - sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại”;
 
 
Sáng ngày 03/4/2024, Đảng ủy, Cơ quan Cục THADS tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị; hội nghị giao ban Cấp ủy – Chuyên môn – Đoàn thể định kỳ tháng 4/2024. Tham dự có đồng chí Hồ Thị Hồng Liên, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Trần Thị Lệ Thoa, chuyên viên Ban Tổ chức, chuyên quản đơn vị. Cùng các đồng chí trong Cấp ủy, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị.
          Đối với nội dung sinh hoạt chính trị toàn thể cơ quan: Tổ chức Lễ chào cờ trang trọng; tổ chức chúc mừng sinh nhật các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động có sinh nhật trong tháng 4; Đồng chí Báo cáo viên Đảng bộ quán triệt chuyên đề của báo cáo viên với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên phủ - sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại”; Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng thông tin các kết quả công tác nổi bật trong tháng 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4/2024, lưu ý đến các nội dung về tiêp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động THADS trên gắn với thực hiện các quy định về nêu gương; về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và tự diễn biến, tự chuyển hóa theo tinh thần NQTW4 (khóa XII).

                 Đối với nội dung Giao ban Cấp ủy – Chuyên môn – Đoàn thể: Tham dự gồm có đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Cấp ủy, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và trưởng các tổ chức đoàn thể trong cơ quan. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn, đoàn thể tháng 3/2024 và dự kiến các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 4/2024. Cùng các ý kiến tham gia thảo luận, trao đổi, đề xuất các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch theo chương trình đã đề ra.
 
 Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Hồ Thị Hồng Liên, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức sinh hoạt định kỳ có nề nếp, bài bản có đổi mới, sáng tạo của Đảng ủy, cơ quan Cục THADS tỉnh, đồng thời chia sẻ với khối lượng công viên chuyên môn lớn, khó khăn, phức tạp mà các cơ quan THADS tỉnh phải hoàn thành với mong muốn tập thể Đảng ủy, cơ quan Cục THADS tỉnh luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác. Đồng chí cũng định hướng, thông tin một số nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới để Đảng ủy Cục có kế hoạch triển khai nhất là các hoạt động liên quan đến hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An.
Kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh kết luận các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng, chuyên môn, đoàn thể tháng 4/2024 để các Chi bộ, phòng chuyên môn, tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện kịp thời, đúng tiến độ.
Tổ chức sinh hoạt chính trị, giao ban cấp ủy – chuyên môn – đoàn thể là một nội dung được Đảng ủy, cơ quan Cục THADS tỉnh duy trì thường xuyên, định kỳ hàng tháng nhằm mục đích định hướng công tác chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức người lao động trong toàn đảng bộ đồng thời đánh giá kết quả đạt được trên các mặt công tác của tháng trước, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng tiếp theo để phân công nhiệm vụ, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.
 
                                                                        
                                                                                           Phan Nhung
                                                                             Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: