Sign In

Tập thể lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An trực tiếp quán triệt, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính năm 2024 tại các đơn vị trực thuộc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán - Giáp Thìn 2024

27/02/2024

Tập thể lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An trực tiếp  quán triệt, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính năm 2024 tại các đơn vị trực thuộc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán - Giáp Thìn 2024
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã trực tiếp làm việc với 05 phòng chuyên môn và 04 Chi cục THADS  trực thuộc để quán triệt, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024; đồng thời tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Ngành, địa phương về công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng liên quan đến hoạt động Thi hành án dân sự, hành chính tại các đơn vị.  
 
Đồng chí Phạm Quốc Nam – Cục trưởng chủ trì
 
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, ngay sau Tết Nguyên Đán – Giáp Thìn 2024, trong các ngày từ 19 -20/02/2024 và từ 25 -26/02/2024 tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nghệ An đã trực tiếp làm việc với 05 phòng chuyên môn và 04 Chi cục THADS (Chi cục THADS huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn) trực thuộc để quán triệt, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024; đồng thời tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Ngành, địa phương về công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng liên quan đến hoạt động Thi hành án dân sự, hành chính tại các đơn vị.  
Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Phạm Quốc Nam –Bí thư Đảng ủy,  Cục trưởng, chủ trì thông qua nội dung, mục đích và chương trình làm việc; các đơn vị đã báo cáo kết quả việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 4 tháng đầu năm, phương hướng, giải pháp để hoàn thành chỉ, tiêu nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2024; đồng thời nghe các ý kiến tham gia thảo luận của lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị, ý kiến đánh giá của Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Cục phụ trách các đơn vị.
Kết thúc các buổi làm việc, đồng chí Phạm Quốc Nam – Bí thư Đảng ủy ,Cục trưởng kết luận: Ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo, công chức các đơn vị trong việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 góp phần quan trọng vào kết quả chung của Ngành THADS tỉnh trong thời gian qua.
 Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024; đồng thời chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động THADS, đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh yêu cầu các đơn vị bám sát Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, Chương trình hành động thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC và các Kế hoạch công tác năm 2024 của Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh và của đơn vị...để triển khai thực hiện thực hiện nghiêm túc, trong đó nhấn mạnh một số nội dung: (i) Quán triệt triển khai các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và các văn bản liên quan đến công tác THADS, THAHC tại các cuộc sinh hoạt chi bộ, cơ quan theo định kỳ, (ii)Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành án, (iii) Đổi mới nâng cao công tác quản lý chỉ đạo điều hành trong đơn vị trong đó tập trung: Tăng cường giám sát, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, kiểm soát chặt chẽ chương trình, kế hoạch,  lịch làm việc của cán bộ, công chức để bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác; Thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác tự kiểm tra các mặt công tác tại đơn vị để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm, thiếu sót để khắc phục hoặc xử lý các vi phạm (nếu có),  tổ chức triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại đơn vị từ 2016 đến 30/9/2023 và 6 tháng đầu năm 2024  theo yêu cầu của Tổng cục THADS…,(iv) Đối với công tác chủ động phòng ngừa, phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động THADS các đơn vị cần phải tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Kế hoạch phòng chống tiêu cực, tham nhũng năm 2024, Chương trình hành động phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống THADS giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2023-2026 và Kế hoạch thực hiện Quy định 132/QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ... để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCC nhằm phòng ngừa, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt lưu ý quán triệt thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các nội dung: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; thực hiện thường xuyên, có chất lượng công tác tự kiểm tra nội bộ; thực hiện đúng quy trình tổ chức thi hành án nhất là trong việc thực hiện đúng trình tự, thủ tục về kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. 

Trực tiếp làm việc với các đơn vị trực thuộc để quán triệt chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm THADS, THAHC là một nội dung thường xuyên, có hiệu quả trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Nghệ An, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Ngành trong những năm vừa qua.
                                                                                Phan Thị Nhung
                                                                      Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: