Sign In

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017

16/08/2017

Sáng ngày 7/8/2017, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức cuộc họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và bàn chỉ đạo một số vụ việc khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Xuân Đại, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Đ/c Lê Xuân Đại, UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh,
Trưởng BCĐ THADS tỉnh kết luận hội nghị
Sáu tháng đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (BCĐ THADS) hai cấp được kiện toàn kịp thời theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý, từ đó phát huy vai trò của các cơ quan THADS, các cấp, các ngành trong việc giải quyết các vụ việc phức tạp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS; riêng BCĐ THADS tỉnh đã tổ chức được hai cuộc họp chỉ đạo tổ chức thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng và một số vụ việc phức tạp trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp trong THADS tương đối nhịp nhàng, đồng bộ nhất là trong cưỡng chế thi hành án đảm bảo an toàn, hiệu quả.
Kết quả thi hành án có chuyển biến tích cực, tính đến 31/7/2017, toàn tỉnh đã thi hành xong 10.062 việc (đạt 78%) và 216,5 tỷ đồng (đạt 37%), cao hơn 1.394 việc (5%) và 89 tỷ đồng (12%) so với cùng kỳ năm trước; riêng kết quả thi hành các vụ án liên quan đến các tổ chức tín dụng đã đạt 23% về tiền. So với chỉ tiêu cả năm đã vượt 6% về việc, 3% về tiền, 19 đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu về việc, 14 đơn vị hoàn thành về tiền, 03 đơn vị đã giảm được số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau. Tuy nhiên, số việc, tiền chuyển kỳ sau còn nhiều, một số vụ việc kéo dài giải quyết chưa có hiệu qủa; việc sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả các quy chế chưa thường xuyên; một vài nơi, vai trò, trách nhiệm của BCĐ THADS chưa thực sự rõ nét...

Toàn cảnh cuộc họp BCĐ THADS tỉnh
Các thành viên BCĐ đã tập trung thảo luận về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của BCĐ; bàn biện pháp xử lý đối với 04 vụ việc còn vướng mắc kéo dài.
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận hiệu quả hoạt động của BCĐ THADS hai cấp trong thời gian qua đã góp phần quan trọng tạo chuyển biến tích cực trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cần tập trung chỉ đạo Cục THADS tỉnh kịp thời tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác THADS, hành chính trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi hành án bảo đảm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tổ chức đợt tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thi hành án; các ngành, các cấp cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài. Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp cùng phối hợp với cơ quan THADS tìm giải pháp thích hợp để giải quyết dứt điểm 04 vụ việc đưa ra xin ý kiến BCĐ lần này./.

                                                                                                                             NĐT

Các tin đã đưa ngày: