Sign In

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022

05/02/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Thông tri số 13-TT/TU ngày 12/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; Hướng dẫn số 16-HD/ĐUK ngày 6/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 238-KH/ĐU ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Cục THADS tỉnh về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiên tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong không khí tưng bừng chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020). Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 05/2/2020, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục THADS tỉnh Nghệ An gồm Chi bộ Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ và Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán đã long trọng tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
 
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội điểm
 
Trong đó, Chi bộ Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án là một trong những Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chọn làm Chi bộ tổ chức đại hội điểm.
 Đại biểu tham dự Đại hội điểm
 
Tham dự Đại hội điểm của Chi bộ Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Thị Kim Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo; đồng chí Lưu Thị Kim, Chuyên viên Ban Tuyên giáo, chuyên quản đơn vị.
Về phía Đảng ủy Cục THADS tỉnh có đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, Bí thư các Chi bộ, đại diện BCH các đoàn thể cơ quan Cục.
Thông qua Báo cáo chính trị Đại hội của các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 cho thấy, cả 05 Chi bộ đều đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ trước (2017-2020).
Các Đại hội đã được nghe nhiều ý kiến tham gia phát biểu của các đảng viên, trong đó, tập trung đánh giá, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các Chi bộ trên các mặt công tác, nhất là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm ngăn ngừa, đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò giám sát của chi bộ, đoàn thể và đảng viên, công chức trong việc xây dựng và giữ gìn văn hóa công sở; tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ trong việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên...
 
 
 Một số hình ảnh Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 của các Chi bộ
 
Đồng thời, qua Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, các Chi bộ đã thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại của Chi bộ mình để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung sửa chữa, khắc phục triệt để trong nhiệm kỳ tới.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại các Đại hội, đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục nhiệm kỳ 2017-2020. Tất cả các Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 19/6/2017 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường vai trò nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 05/7/2017 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị số 02-CT/ĐU ngày 10/7/2017 của BTV Đảng ủy Khối về lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa...
Trong đó, kết quả nổi bật là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, lãnh đạo thực hiện tốt việc tham mưu cho Lãnh đạo Cục giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về công tác THADS, THAHC trên địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; công tác phối hợp với các sở, ban ngành trong THADS có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả; chỉ đạo Chấp hành viên tổ chức thi hành án theo thẩm quyền đạt kết quả cao; nhất là Chi bộ Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án là một trong những Chi bộ đi đầu trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức  phong cách Hồ Chí Minh...
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như đánh giá trong báo cáo trình Đại hội của các Chi bộ, nhất là vẫn còn một số vụ việc phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; một số tang vật tồn đọng lâu năm; trong công tác kiểm tra, giám sát có lúc còn chưa thật sự sâu sát...
Để khắc phục tồn tại, hạn chế, tại các Đại hội đồng chí đề nghị cấp ủy, Bí thư các Chi bộ nghiêm túc đánh giá cụ thể kết quả nhiệm kỳ qua, đặc biệt là các tồn tại hạn chế, từ đó đưa ra phương hướng phù hợp với thực tiễn; thảo luận phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới theo phương châm  khoa học hơn, sâu sát hơn, hiệu quả hơn, nhất là trong giáo dục về tư tưởng chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; tiếp tục lãnh đạo khắc phục tồn tại, hạn chế đã rút ra sau kiểm điểm Nghị quyết TW4 (khóa XII); thực hiện nêu gương trong Chi bộ theo Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và của Đảng ủy Cục...
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất, Đại hội của các Chi bộ đã bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Cũng tại Đại hội của 05 Chi bộ, 100% đảng viên các Chi bộ đều đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và nêu cao quyết tâm hoàn thành các phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh.

                                                                                                                            Phan Thị Nhung - Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: