Sign In

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

28/12/2020

Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020
Thực hiện Hướng dẫn số 01- HD/ĐUK ngày 23/11/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An,sáng ngày 28/12/2020 Đảng ủy Cục THADS tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020.
 
Thực hiện Hướng dẫn số 01- HD/ĐUK ngày 23/11/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An,sáng ngày 28/12/2020 Đảng ủy Cục THADS tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020.
Tham dự hội nghị có đồng chí Chu Bá Long - Uỷ viên BTV, Phó Bí thư  Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Uỷ Viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối; các đồng chí trong BCH Đảng uỷ Cục và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục THADS tỉnh.
Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, đồng chí Nguyễn Hoài An, Phó Bí thư Đảng ủy Cục THADS tỉnh, nhấn mạnh các kết quả nổi bật mà Đảng bộ đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2020,cụ thể:
Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tham mưu cho cấp uỷ chính quyền nên kết quả công tác THADS, hành chính năm 2020 đã đạt và vượt các chỉ tiêu được giao cụ thể: về việc đạt 83,4%/80%, về tiền đạt 40,5%/38% (vượt 3,4% về việc, vượt 2,5% về tiền so với chỉ tiêu được giao); cao hơn cùng kỳ 2019 và cao hơn kết quả cả nước 2,4% về việc và 2,5% về tiền (cả nước đạt 81% về việc và 40% về tiền); thực hiện có hiệu quả “mô hình dân vận khéo trong công tác THADS”; về lãnh đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt triển khai đến cán bộ, đảng viên các Nghị quyết chương trình, kế hoạch, chỉ thị...trong đó trọng tâm là ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/ĐUK ngày 06/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về đại hội đảng bộ các tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025;quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020; tiếp tục thực hiện chủ trương về tinh giản biên chế, trong năm toàn ngành đã cắt giảm 05 biên chế; chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có chuyển biến tích cực, bảo đảm đủ kỳ, tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chế độ họp đảng, cơ quan, đoàn thể; về công tác kiểm tra, giám sát đã có chuyển biến thực chất hơn, đúng trọng tâm trọng điểm, trong năm đã tiến hành 06 cuộc kiểm tra đối với 05 chi bộ; Về lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội, Đảng ủy đã có sự quan tâm phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể, nhờ vậy hoạt động quản lý điều hành tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực có hiệu quả; các Chi bộ, phòng chuyên môn thực hiện và phối hợp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công; các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh.
Đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy Cục thông quá báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng uỷ Cục năm 2020 và thông báo kết quả kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ Cục (trước đóvào ngày 16/12/2020, tập thể Đảng ủy Cục đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ)
Hội nghị đã nghe 06 ý kiến phát biểu của các đảng viên đại diện cho các Chi bộ, tổ chức đoàn thể, các ý kiến đều cơ bản nhất trí với các báo cáo thông qua tại Hội nghị, đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, về chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ và nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn thể.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Chu Bá Long, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đánh giá cao các kết quả đạt được của Đảng bộ Cục THADS trong công tác xây dựng Đảng năm 2020, đồng thời đồng chí cũng định hướng một số nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng năm 2021 để Đảng bộ có chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình đặc điểm của Ngành.
Hội nghị đã thông qua quyết định công nhận kết quả xếp loại đối với các Chi bộ và cá nhân đảng viên trong năm 2020. Kết quả: xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cho 01 Chi bộ và 08 đảng viên, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” cho 04 chi bộ và 33 đảng viên; đồng thời công bố quyết định khen thưởng đối với 01 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, 03 đảng viên đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu”.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ghi nhận các ý kiến góp ý thẳng thắn, thiết thực của các đồng chí tham dự Hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2021 là năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Thi hành án dân sự đề nghị toàn thể các chi bộ, đảng viên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, chủ động, tích cực đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2021.
Đảng ủy Cục THADS Nghệ An

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: