Sign In

Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với 06 UBND - là bên phải thi hành án trong các vụ án hành chính

14/04/2021

Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với 06 UBND - là bên phải thi hành án trong các vụ án hành chính
Từ ngày 9/4/2021 đến ngày 13/4/2021, Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với 06 UBND (TP Vinh, Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn, Quỳnh Lưu- là bên phải thi hành án trong các vụ án hành chính) để đánh giá thực trạng, thống nhất giải pháp thi hành dứt điểm 16 Bản án, Quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật chưa thi hành xong.
Thực hiện kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-Tg của thủ tướng Chính phủ về  tăng cường chấp hành luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; Thực hiện thông báo kết luận số 04/TB-UBND ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã thi hành kịp thời, nghiêm túc Bản án, Quyết định của Toà án về vụ án hành chính, tích cực phối hợp với cơ quan THADS trong việc đôn đốc thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Trên cơ sở nhiệm vụ UBND tỉnh giao trong việc tham mưu thực hiện viêc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và quản lý nhà nước về thi hành án hành chính; đề xuất giải pháp nâng cao hiểu quả công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Cục THADS tỉnh Nghệ An đã chủ động làm việc với 06 UBND các huyện, thành phố Vinh (là bên phải thi hành án) từ ngày 9/4/2021 đến ngày 13/4/2021 để nhằm đánh giá thực trạng và tìm giải pháp thi hành dứt điểm 16 Bản án, Quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật chưa thi hành xong. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các UBND huyện, thành phố và các phòng ban chuyên môn của huyện cùng chi cục trưởng chi cục THADS các huyện.
                                                        
UBND các huyện, thành phố Vinh đã báo cáo nội dung và kết quả thi hành, nêu những khó khăn vướng mắc, lý do chưa thi hành xong đối với các Bản án hành chính. Đại diện cơ quan THADS cùng chính quyền địa phương cùng nhau trao đổi trên tinh thần thẳng thắn, chia sẻ, cởi mở các quan điểm để từ đó thống nhất giải pháp thi hành án hành chính.
                               
Qua các buổi làm việc, nhiều bản án hành chính đang gặp khó khăn, vướng mắc đã tìm được giải pháp tháo gỡ để thi hành dứt điểm, giải quyết xong 06/16 bản án đang tồn đọng năm 2020 chuyển sang. UBND các huyện, thành phố Vinh đã nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng trong công tác thi hành án hành chính cũng như trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo thi hành kịp thời, dứt điểm các bản án hành chính, giao rõ trách nhiệm cho các phòng chuyên môn gắn với trách nhiệm thực thi nhiệm vụ công vụ.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính, kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Phạm Quốc Nam – Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã đặt ra các yêu cầu đối với UBND huyện, thành phố để giải quyết dứt điểm vụ việc hành chính. Đồng thời, Đề nghị UBND các huyện, TP.Vinh phân công một Phòng chuyên môn cụ thể có trách nhiệm việc lập, xây dựng hồ sơ thi hành án hành chính, cập nhật các văn bản chỉ đạo để tham mưu thi hành Bản án, quyết định hành chính của Tòa án nhân dân các cấp, tham mưu báo cáo kịp thời kết quả thi hành án hành cho Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp theo quy định.                                                                                                                                                                        
                                                                     Hồ Hà Giang - CHV Phòng Nghiệp vụ

Các tin đã đưa ngày: