Sign In

HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

06/04/2023

          Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ninh Bình (Chi cục THADS) đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền, đoàn thể tổ chức cưỡng chế thi hành án thành công đối với ông Phạm Quốc Thịnh và bà Phạm Thị Uyên, địa chỉ: phố 7, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình để bàn giao tài sản cho người được thi hành án.
 


Hình ảnh trước khi cưỡng chế
 
          Ngày 06/4/2023, Chi cục THADS thành phố Ninh Bình đã tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với ông Phạm Quốc Thịnh, bà Phạm Thị Uyên để bàn giao tài sản nhà, đất cho người được thi hành án. Đối với các tài sản không thuộc diện bàn giao được kiểm kê, niêm phong và tạm giữ, chuyển về kho để quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật. 
 


Ánh Chấp hành viên đọc quyết định cưỡng chế 
 
          Bản án số 14/2021/DS-ST ngày 21/12/2021 của TAND thành phố Ninh Bình đã quyết định buộc ông Phạm Quốc Thịnh, bà Phạm Thị Uyên, trú tại: số nhà 70, đường Lương Văn Thăng, phố 7, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình phải thực hiện nghĩa vụ bàn giao tài sản cho bà Trần Thị Mỹ Bình là toàn bộ diện tích đất và tài sản gắn liền với đất (03 thửa đất số 43, 44, 283 tờ bản đồ số 28, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 05/02/2021, mang tên bà Trần Thị Mỹ Bình).
 


Ảnh nơi cưỡng chế
 
          Trong quá trình tổ chức thi hành án, Chi cục THADS thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương giải thích, vận động, thuyết phục ông Phạm Quốc Thịnh, bà Phạm Thị Uyên tự nguyện bàn giao tài sản nhà cho người được thi hành án, nhưng ông Thịnh và bà Uyên không tự nguyện thi hành án, cố tình chây ỳ, kéo dài thời gian thi hành án. Chi cục THADS đã báo cáo Chủ tịch UBND thành phố và Ban Chỉ đạo THADS thành phố về kế hoạch tổ chức thi hành án. Ban chỉ THADS thành phố đã họp, thống nhất phương án tổ chức cưỡng chế, đồng thời giao nhiệm vụ cho các ngành phối hợp với Chi cục THADS thành phố triển khai công tác cưỡng chế thi hành án nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.Ảnh nơi cưỡng chế
 
          Trong buổi cưỡng chế, các lực lượng tham gia đã thực hiện đúng kế hoạch, phương án đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, tài sản, phương tiện tham gia cưỡng chế, quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án được bảo đảm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.
 


Một số hình ảnh tại buổi cưỡng chế.


Theo Chi cục THADS thành phố Ninh Bình

Các tin đã đưa ngày: