Sign In

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024

18/12/2023

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024
Ngày 15/12/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục THADS, Phó Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh; tham dự Hội nghị có đại biểu Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, nguyên lãnh đạo Cục THADS tỉnh qua các thời kỳ và tập thể lãnh đạo, công chức Cục THADS tỉnh, các đơn vị trực thuộc.
       Báo cáo kết quả thi hành án dân sự, theo dõi thi hành chính năm 2023 của Cục THADS tỉnh đánh giá, trong bối cảnh đơn vị gặp nhiều khó khăn, các vị trí lãnh đạo chưa được kiện toàn, biên chế thiếu so với định biên; số việc, số tiền thụ lý của các cơ quan thi hành án của tỉnh Ninh Bình tăng so với cùng kỳ năm 2022, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có hiệu quả của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo THADS tỉnh; sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành; quyết tâm, cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức, người lạo động trong ngành, công tác thi hành án dân sự, theo dõi hành án hành chính năm 2023 của tỉnh Ninh Bình có những chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được các cơ quan thi hành án đưa ra thi hành đúng thời hạn; nhiều vụ việc có giá trị lớn, vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, vụ việc kinh tế, tham nhũng; vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, dư luận xã hội quan tâm tổ chức thi hành đạt hiệu quả. Ngành THADS tỉnh Ninh Bình đã hành xong 3.412 việc/4.043 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 84,39%, vượt 0,39% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao; về tiền thi hành 320,37 tỷ đồng/639,69 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 50,08%, vượt 3,08% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Điển hình một số Chi cục thụ lý tăng về việc, về tiền, song các chỉ tiêu giảm việc, giảm tiền chuyển kỳ sau đều có kết quả tích cực như Chi cục THADS huyện Nho Quan, Chi cục THADS thành phố Tam Điệp. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo nhận diện, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tập thể, cá nhân, qua đó đề ra các giải pháp khắc phục trong năm 2024.
 
   
        Phát biểu, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình với Báo cáo tổng kết; Dự thảo kế hoạch công tác năm 2023; đồng thời dự báo những khó khăn trong năm 2024, lượng án liên quan đến tín dụng ngân hàng, kinh doanh thương mại tiếp tục gia tăng; tình hình phối hợp tổ chức cưỡng chế các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, dư luận xã hội quan tâm còn hạn chế. Vì vậy, cần phải có những giải pháp đột phá, quyết liệt trong năm 2024 để hoàn hành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngành cấp trên và cấp ủy, chính quyền giao. 
 
        Thừa ủy quyền của Bộ Tư Pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh công bố, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cho tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp tích cực cho công tác THADS giai đoạn 1993-2023; trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Luật THADS; Tặng Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023; 
        Thay mặt tập thể Lãnh đạo Cục THADS đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Cục trưởng trình bày Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024 và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các phòng chuyên, Chi cục THADS huyện thành phố.
     
        
Kết luận, bế mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cục trưởng, phụ trách Cục THADS tỉnh đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, người lao động ngành thi hành án tỉnh Ninh Bình trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; thẳng thắn phê bình những tập thể, cá nhân chưa thực sự nỗ lực cố gắng, kết quả về việc, về tiền không hoàn thành; đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Trong đó, tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; bám sát cơ sở, bám sát từng vụ việc, có giải pháp chỉ đạo linh hoạt, phù hợp với quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng tự kiểm tra, kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới; ngăn chặn, phát hiện kịp thời những sai phạm, vi phạm theo quy định của pháp luật, Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kỷ luật công vụ, kỷ luật nghề nghiệp, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp giao trong năm 2024.
 

 


Theo Văn phòng cục

Các tin đã đưa ngày: