Sign In

Cục Thi hành án dân dân sự tỉnh Ninh Bình ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự với Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh Ninh Bình.

06/10/2015

Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác Thi hành án dân sự, ngày 29/9/2015 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.
          Chủ trì Lễ ký kết là đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phạm Xuân Túy và đồng chí Nguyễn Minh Khôi, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh Ninh Bình. Tham dự và chứng kiến buổi Lễ gồm đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Ninh Bình, Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh Ninh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố và đại diện các Ngân hàng Thương mại cổ phần trong tỉnh.
          Mục đích của việc ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự nói chung và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng nói riêng, góp phần thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của Quốc hội, Chính phủ và Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh Ninh Bình. Thời gian gần đây, Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình thụ lý rất nhiều vụ việc liên quan đến tín dụng, Ngân hàng có những việc số tiền thụ lý lên tới trên 50 tỷ đồng, tài sản thế chấp là Tàu sông, quyền khai thác mỏ đá, việc xử lý tài sản thế chấp gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy ảnh hưởng đến việc thu hồi nợ xấu cho Ngân hàng.
Việc ký kết Quy chế phối hợp này tạo điều kiện cho các bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo đảm lợi ích của Nhà nước và an sinh xã hội. Bên cạnh đó, qua trao đổi giữa đại diện hai cơ quan và các thành viên tham dự các bên hiểu rõ hơn về những khó khăn trong công việc của hai ngành, ngày càng quan tâm, hợp tác với nhau hơn nữa để hoàn thành tốt các nội dung đã ký kết.
Kết thúc buổi Lễ đại diện hai ngành phát biểu bày tỏ sự đồng cảm về khó khăn trong công việc và cam kết thực hiện tốt Quy chế phối hợp. Đây là bước ngoặt tạo thuận lợi trong việc giải quyết thi hành án, làm giảm nợ xấu cho các tổ chức tín dụng, Ngân hàng.
Tin bài: Hoàng Như Lan – Văn phòng Cục THADS tỉnh Ninh Bình

Các tin đã đưa ngày: