Sign In

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023

14/12/2022

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023
          Sáng ngày 14/12/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, các đồng chí nguyên Lãnh đạo Cục, đại diện phòng Cảnh sát THA hình sự và HTTP, đại diện Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình, đại diện Trại giam Ninh Khánh, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Chi cục các huyện, thành phố và toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong toàn ngành.
          Tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đã trình bày báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
          Tổng số giải quyết là 5.476 việc, trong đó: số cũ chuyển sang là 1.813 việc, số thụ lý mới là 3.663 việc, giải quyết quyết bằng biện pháp ủy thác 22 việc. Tổng số phải thi hành là 5.454 việc. Kết quả xác minh, phân loại: số việc có điều kiện thi hành là 4.258 việc, chiếm 78,07% trong tổng số phải thi hành, số chưa có điều kiện là 1.183 việc, chiếm 21,69% trong tổng số phải thi hành. Đã giải quyết xong 3.541 việc, giảm 99 việc (2,8%) so với cùng kỳ năm 2021, vượt 0,66 % so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao (là 82,5%). Số việc chuyển kỳ sau giảm 14 việc (0,73%) so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số tiền phải giải quyết 996 tỷ 668 triệu 942 nghìn đồng, trong đó: số cũ chuyển sang là 476 tỷ 889 triệu 647 nghìn đồng; số thụ lý mới 519 tỷ 779 triệu 295 nghìn đồng, tăng 219 tỷ 627 triệu 339 nghìn đồng (tăng 42,25%) so với cùng kỳ năm 2021, giải quyết bằng biện pháp ủy thác thi hành án 282 tỷ 943 triệu 239 nghìn đồng. Tổng số phải thi hành 713 tỷ 715 triệu 703 nghìn đồng. Kết quả xác minh, phân loại: số tiền có điều kiện thi hành là 424 tỷ 374 triệu 593 nghìn đồng, chiếm 59,46% trong tổng số phải thi hành; số tiền chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 256 tỷ 241 triệu 976 nghìn đồng chiếm 35,9% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành đã thi hành xong 183 tỷ 450 triệu 536 nghìn đồng, tăng 31 tỷ 377 triệu 856 nghìn đồng (17,10%) so với cùng kỳ năm 2021, đạt tỉ lệ 43,23 % (giảm 2,2%) so với cùng kỳ năm 2021. Vượt 1,63% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao (là 41,6%). Số tiền chuyển năm 2023 là 530 tỷ 265 triệu 167 nghìn đồng. Công tác theo dõi án hành chính tiếp tục được các cơ quan THADS trong toàn tỉnh triển khai thực hiện tốt. Trong kỳ, các cơ quan thi hành án tiếp nhận 14 bản án, quyết định hành chính do Toà án nhân dân các cấp chuyển giao. Trong đó 14 bản án thi hành phần dân sự trong bản án hành chính; 01 bản án có nội dung theo dõi đã được các cơ quan, đơn vị đã tự nguyện thi hành ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật nên không phát sinh trách nhiệm theo dõi thi hành án hành chính.
  
          Hội nghị đã nghe các ý kiến đề xuất, tham luận từ đại diện các phòng chuyên môn, các Chi cục thi hành án dân sự huyện, thành phố trực thuộc Cục, về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2023 và những năm tiếp theo.
   
          Kết thúc năm công tác 2022, Cục THADS tỉnh được Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp công nhân danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và tặng giấy khen. 01 các nhân được Tổng cục THADS tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm; 01 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”; 01 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc đóng góp 30 năm xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình. Công nhận 05 tập thể Lao động xuất sắc, 01 tập thể tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp, 01 tập thể tặng Cơ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, 02 Chiến sỹ thi đua cơ sở và nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng khác đối với các nhân tập thể cơ quan THADS tỉnh Ninh Bình. Cục THADS tỉnh đã tặng giấy khen cho các đơn vị công an đã có thành tích phối hợp tốt trong công tác thi hành án dân sự như Trại giam Ninh Khánh, Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình, phòng Cảnh sát THA hình sự và HTTP.
          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn Phó Cục trưởng Phụ trách Cục THADS tỉnh đã trả lời những đề xuất, kiến nghị khó khăn vướng mắc của các Chi cục THADS huyện, thành phố trực thuộc và chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Đồng thời đồng chí Nguyễn Văn Tuấn cũng yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, các Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc thực hiện ngay một số nhiệm vụ: (1) Triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung Ương, Quốc Hội, Chính Phủ liên quan đến công tác THADS và các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND đối với công tác THADS. Triển khai thực hiện hiệu quả Luật THADS và các văn bản khác quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS; (2) Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hoàn thành và vượt mọi chỉ tiêu nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; (3) Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá hành chính, từng bước cải tiến, đổi mới công tác quản lý, điều hành, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp; (4) Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện làm việc. Tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch đã được phê duyệt về xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc cho các cơ THADS trên địa bàn; (5) Phát huy hiệu quả công tác phối hợp trong THADS. Tích cực phối hợp với các đơn bị liên quan nhất là các cơ quan Nội chính cấp tỉnh và cấp uỷ, chính quyền cơ sở, Ban chỉ đạo THADS…tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ THADS. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp trong THADS; (6) Phát động các phong trào thi đua và kịp thời tổng kết, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó động viên, khích lệ tinh thần cán bộ công chức trong toàn ngành, cùng nhau quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2023.


Theo Phòng Nghiệp vụ và TCTHA

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: