Sign In

Công bố Quyết định Kiểm sát trực tiếp hoạt động Thi hành án dân sự, hành chính tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình

06/10/2021

Công bố Quyết định Kiểm sát trực tiếp hoạt động Thi hành án dân sự, hành chính tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình
       Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, ngày 06/10/2021 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tiến hành công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự, hành chính và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình.
       Thành phần tham gia buổi công bố, về phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có đồng chí Dương Đức Hậu, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng Phòng 8 - Trưởng đoàn, cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên; mời đồng chí Đinh Trường Sơn, Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Dân chủ và pháp luật - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tham gia giám sát; về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh có đồng chí Phạm Xuân Túy, Chấp hành viên cao cấp, Cục trưởng, cùng các Phó cục trưởng, Chấp hành viên, Kế toán, Thủ kho, Thủ quỹ trong đơn vị.
       Chủ trì buổi công bố, đồng chí Dương Đức Hậu - Trưởng đoàn, công bố Quyết định số 227/QĐ-VKS và Kế hoạch số 122/KH-VKS ngày 13/9/2021 của Viện KSND tỉnh Ninh Bình về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự - hành chính tại Cục THADS tỉnh Ninh Bình. Thời gian thực hiện, từ ngày 04/10/2021 đến ngày 15/10/2021. Đồng thời phát biểu ý kiến về công tác trực tiếp kiểm sát đối với cơ quan thi hành án dân sự, xác định đây là công tác thường xuyên, định kỳ của Viện kiểm sát theo quy định pháp luật, nhằm bảo đảm các bản án, quyết định của Toà án được thi hành đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường pháp chế trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh. Phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Đoàn trực tiếp kiểm sát thực hiện theo đúng kế hoạch đặt ra.
       Theo sự phân công của Cục trưởng, đồng chí Giang Công Thủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA báo cáo trước Đoàn kiểm sát về kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính và giải quyết khiếu nại tố cáo về THADS từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2021 của Cục THADS theo đúng yêu cầu của Đoàn.
       Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Túy - Cục trưởng, phát biểu ý kiến, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, những cá nhân có liên quan kịp thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm sát thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm sát trực tiếp theo Kế hoạch tại đơn vị. 
       Sau khi kết thúc buổi công bố, Đoàn đã tiến hành kiểm sát các hoạt động liên quan đến công tác thi hành án, hành chính của đơn vị theo các các nội dung: kiểm tra việc mở, theo dõi, quản lý các loại sổ thụ lý, sổ quỹ, sổ kế toán; kiểm sát việc ra các quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành, việc phân loại hồ sơ có điều kiện thi hành án, việc ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án, hoãn, đình chỉ, tạm đình chỉ; việc thu chi trả tiền thi hành án, phí thi hành án, tiếp nhận và bảo quản xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ; biện pháp cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá và giao tài sản, công tác thi hành án hành chính, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án.


Theo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA

Các tin đã đưa ngày: