Sign In

Cục Thi hánh án dân sự tỉnh Ninh Bình, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao

23/07/2021

Mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19 nhưng kết quả thi hành án dân sự năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 của Cục Thi hành án tỉnh về cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Toàn ngành đã đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm. Kết quả cụ thể thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021 đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Cưỡng chế thi hành án ở thành phố Ninh Bình

Ngay từ đầu năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp trong tổ chức thực hiện công tác thi hành án dân sự. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án. Tăng cường công tác vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án trước khi cơ quan chức năng ban hành quyết định cưỡng chế. Tập trung xác minh, phân loại án đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, UBND các cấp trong xác minh, đôn đốc giải quyết án. 

Các cơ quan Thi hành án dân sự đã triển khai quyết liệt các giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, ra quyết định đúng, kịp thời hạn đối với 100% bản án, quyết định về dân sự, hành chính đã có hiệu lực Làm tốt việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật về việc, tiền có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành. Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức xã hội trong việc đôn đốc thi hành kịp thời đúng pháp luật các bản án hành chính đã có hiệu lực. Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành được thực hiện quyết liệt, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. 

Để công tác Thi hành án dân sự địa phương đạt kết quả tốt, Cục thi hành án dân sự tỉnh đã xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn, Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình và Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác Thi hành án dân sự…Ngoài ra, Cục đã phối hợp với Tòa án nhân dân, Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước, Sở Tài nguyên Môi trường, các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá và công chứng. Qua đó, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan nói trên, tạo điều kiện tốt hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phạm Xuân Túy cho biết, để khắc phục tình trạng người phải thi hành án tìm cách trì hoãn, kéo dài việc thi hành án, thậm chí có những trường hợp chống đối quyết liệt hoặc lợi dụng quyền công dân để khiếu nại nhiều lần, khiếu nại vượt cấp… cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc luôn quan tâm làm tốt công tác Dân vận, vận động, thuyết phục người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Bên cạnh đó, Cục Thi hành án tỉnh đã tăng cường, nâng cao năng lực, trách nhiệm của chấp hành viên và đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025.

Tập thể cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS tỉnh thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, sử dụng tài sản công, làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Toàn ngành phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần ổn định an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt cho  việc phát triển kinh tế  - xã hội của địa phương.
 

 


Theo Báo Ninh Bình

Các tin đã đưa ngày: