Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2024

15/04/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2024
     Chiều ngày 12/4/2024, Cục THADS tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Lê Hữu Hồng - Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Phụ trách kế toán thuộc Cục và Lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Phụ trách kế toán của 07 Chi cục THADS huyện, thành phố.

     Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan Thi hành án dân sự trên toàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghiêm túc quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan, trong đó chú trọng triển khai, thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tập trung đôn đốc, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS và tổ chức tự kiểm tra theo Công văn số 693-CV/BCSĐ của Bộ Tư pháp; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sai phạm trong THADS gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     Kết quả công tác THADS trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt được: tổng số việc giải quyết 4.833 việc, tương ứng với 761 tỷ 492 triệu 558 nghìn đồng, đã thi hành xong 1.795 việc và trên 124 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 53,84% về việc và 28,96% về tiền. Tổ chức cưỡng chế thành công 23 vụ việc. Cùng với đó, công tác theo dõi thi hành án hành chính đạt kết quả tốt, đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản phối hợp chỉ đạo đối với công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính (theo Văn bản số 1419/BTP-TCTHADS ngày 22/3/2024 của Bộ Tư pháp) trên địa bàn tỉnh; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Kết quả đạt được góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

     Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm, các đồng chí tham dự Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá những khó khăn, vướng mắc và bàn các biện pháp, giải pháp thực hiện trong thời gian tới để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024.
     Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: số vụ việc thụ lý mới tăng cao hơn cùng kỳ và ngày càng phức tạp, khó khăn, vướng mắc. Một số nội dung công việc quan trọng đã được chỉ đạo, giao thực hiện nhưng vẫn chậm tiến độ, chưa đảm bảo về chất lượng, công tác phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao còn chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng của Lãnh đạo Cục đề ra. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, chưa đảm bảo về thời gian và hình thức; công tác kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ của các đơn vị chưa có chiều sâu. Bên cạnh nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ yếu là do ý thức trách nhiệm của lãnh đạo một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu, chưa thực sự sát sao, quyết liệt trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo của Lãnh đạo Cục; một số công chức còn chưa chủ động, trách nhiệm trong công tác tham mưu, chưa tuân thủ kỷ cương, kỷ luật hành chính; vẫn còn xảy ra tình trạng cá biệt đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ.
     Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới, trọng tâm từ nay đến hết năm 2024, Cục THADS tỉnh tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 1046/KH-TCTHADS ngày 20/3/2024 của Tổng cục Thi hành án dân sự về phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2024), góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi hành án dân sự năm 2024. Các cơ quan THADS trong toàn tỉnh xác định năm 2024 là năm “Tự kiểm tra”. Căn cứ công tác cụ thể theo chỉ đạo tại Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Đây là nhiệm vụ quan trọng, một mặt nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công việc, mặt khác để giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, không thực hiện đúng quy định trong quá trình thi hành án dân sự. Cần đề cao vai trò, trách nhiệm của từng bộ phận, từng cá nhân trong công tác kiểm tra và tự kiểm tra.
                                                                                                                                                                   Ngọc Kính

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: