Sign In

Đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh dự Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải

04/01/2018

Đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh dự Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải
       Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2018, đồng chí Trần Văn Hiếu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải. 
       Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Thể, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải; các đồng chí là đại diện lãnh đạo Công an, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện; cùng toàn thể lãnh đạo, công chức của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải.
 
Toàn thể hội nghị
 
Đ/c Lê Hoàng Kim, Chi cục trưởng THADS huyện Ninh Hải phát biểu
 
       Sau khi nghe lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải báo cáo tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ cũng như dự thảo kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2018; các ý kiến tham gia của đại biểu tham dự, Chấp hành viên và công chức trong đơn vị, đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã phát biểu chỉ đạo đối với Hội nghị.
 
Đ/c Trần Văn Hiếu, Cục trưởng Cục THADS tỉnh phát biểu chỉ đạo
 
      Trong năm 2017, đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự được giao; nội bộ luôn giữ vững đoàn kết, không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật. Đơn vị đã bám sát kế hoạch và thực hiện sự nghiêm túc chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh; kịp thời tranh thủ sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện trong việc giải quyết các vụ việc còn có nhiều khó khăn, vướng mắc và duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với các ban ngành tại địa phương trong công tác thi hành án dân sự.… từ đó đã góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự trong toàn ngành.
 
Đ/c Trần Văn Hiếu, Cục trưởng Cục THADS tỉnh trao giấy khen
 
       Đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những thành tích đã đạt được của toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị, đồng thời nhấn mạnh những nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2018:
          1. Ngay sau Hội nghị, kịp thời bổ sung hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch công tác THADS năm 2018 trình UBND huyện cho ý kiến và gửi về Cục THADS tỉnh để phê duyệt. Đồng thời, ban hành quyết định giao chỉ tiêu và chỉ đạo Chấp hành viên, công chức của đơn vị tập trung cao độ cho việc thực hiện ngay các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018.
           2. Tập thể lãnh đạo Chi cục phải thường xuyên đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; duy trì sinh hoạt, xây dựng kế hoạch cụ thể, bám sát từng Chấp hành viên để chỉ đạo thực hiện. Xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2018, đưa công tác THADS đi vào thực chất, bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh uỷ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 931-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan thi hành án dân sự, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm nếu có.
          3. Chỉ đạo từng Chấp hành viên, công chức của đơn vị thường xuyên nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan để vận dụng, thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định, hạn chế những sai sót. Rà soát lại tất cả các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài, nhất là các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng để đưa ra thi hành ngay, kiên quyết áp dụng các biện  pháp cưỡng chế đối với các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự không tự nguyện thi hành.
           4. Trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Đề nghị, hàng tuần, Chi cục trưởng phải bố trí lịch trực, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời trả lời các đơn thư, hạn chế đơn thư mới phát sinh và đơn thư tồn đọng kéo dài, đơn thư vượt cấp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
          5. Trong quá trình tổ chức thi hành án nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh phải kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp hoặc xin hướng dẫn nghiệp vụ của Cục, để có hướng giải quyết dứt điểm, tránh trường hợp để vụ việc kéo dài, đương sự khiếu nại, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của các bên đương sự.
         6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa và hỗ trợ yêu cầu thi hành án trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; sử dụng văn bản điện tử, hạn chế việc sử dụng văn bản giấy, đảm bảo giải quyết công việc nhanh gọn, tiết kiệm, hiệu quả trong giải quyết và xử lý công việc.
          7. Duy trì thường xuyên mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, ban ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, để cùng hỗ trợ cho công tác thi hành án dân sự tại địa bàn mang lại hiệu quả thiết thực.
      Thay mặt lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Trần Văn Hiếu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện; công tác phối hợp của các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức thi hành án, góp phần đưa công tác thi hành án dân sự ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
       Cuối cùng, nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo Cục, đồng chí chúc lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và toàn thể hội nghị lời chúc sức khỏe, năm mới 2018 hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
 
Trần Thanh Hải, TP TCCB
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: