Sign In

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận năm 2022

04/11/2022

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận năm 2022
        Ngày 24/10/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận theo hoạch số 672/KH-VKS-P8 ngày 05/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận (ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-VKS-P8 ngày 05/10/2022).
        Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Thu - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn thực hiện kiểm sát trực tiếp trong thời gian 03 ngày, từ ngày 24/10/2022 đến ngày 26/10/2022, thời điểm kiểm sát từ 01/10/2021 đến 30/9/2022, bao gồm các nội dung sau: Về tổng số việc thi hành án giải quyết, tổng số tiền đã thu, chi; việc bảo quản tang vật, vật chứng theo quy định; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác cưỡng chế, thẩm định giá, bán đấu giá thi hành án; công tác thu hồi tài sản bị thiệt hại, bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; số việc thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hang; công tác phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC; Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
        Sau khi đại diện Đoàn kiểm sát thông qua Quyết định, Kế hoạch kiểm sát, đại diện Cục Thi hành án dân sự đã thông qua báo cáo và cung cấp hồ sơ, sổ sách, tài liệu phục vụ hoạt động kiểm sát trực tiếp.
        Kết thúc đợt kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát đã đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, sổ sách của Cục. Đoàn đã ghi nhận những kết quả mà Cục đã đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những vi phạm, thiếu sót cần khắc phục, bổ sung trong công tác nghiệp vụ thi hành án.

        Thay mặt Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Lê Hữu Hồng - Cục trưởng đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát và cam kết sẽ khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Duy Phúc
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: