Sign In

Triển khai giải pháp làm việc trực tuyến theo Chỉ thị số 16/TTg-TTg của Thủ tướng Chính phủ

02/04/2020

Triển khai giải pháp làm việc trực tuyến theo Chỉ thị số 16/TTg-TTg của Thủ tướng Chính phủ
       Nhằm triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin khi bố trí cho cán bộ công chức, viên chức làm việc tại nhà theo Chỉ thị số 16/TTg-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Cục Công nghệ thông tin đã triển khai ngay các giải pháp để đảm bảo thực hiện công việc hiệu quả.
       Trước tình hình dịch viêm phổi cấp Covid-19 trên thế giới đang rất nghiêm trọng, trong nước có diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, Cục Công nghệ thông tin đã chủ động chuẩn bị các phương án và giải pháp về hạ tầng, kỹ thuật, sẵn sàng cho tình huống cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tuyến tại nhà. Do vậy, ngay từ khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Cục Công nghệ thông tin đã khẩn trương triển khai thực hiện ngay các giải pháp đã được xây dựng.
      Cụ thể, đối với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc tiếp nhận, phân công, xử lý và phát hành văn bản điện tử trên Phần mềm quản lý văn bản (tại địa chỉ qlvb.moj.gov.vn). Cục Công nghệ thông tin đã đăng tải đầy đủ tài liệu hướng dẫn, khai thác và sử dụng Phần mềm quản lý văn bản bằng hai hình thức Video và văn bản điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Đối với các hoạt động hội nghị của Bộ, Cục Công nghệ thông tin luôn đảm bảo và sẵn sàng Hệ thống Hội nghị truyền hình VMeet giúp Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị kịp thời triển khai công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời lưu ý, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình xử lý công việc sẽ trao đổi thông tin thông qua thư điện tử công vụ để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
      Ngoài các hình thức thực hiện nhiệm vụ như đã nêu ở trên, nội bộ các đơn vị cũng đã chủ động làm việc trực tuyến thông qua các dịch vụ sẵn có hiện nay như: Zoom, Skype...
     Bên cạnh việc đảm bảo hạ tầng, kỹ thuật cho công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và hoạt động chuyên môn của các đơn vị thuộc Bộ, Cục Công nghệ thông tin đã thực hiện bố trí một số cán bộ thực hiện nhiệm vụ ứng trực tại cơ quan đảm bảo vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ, các Cơ sở dữ liệu điện tử và các Phần mềm như: Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử, Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống Thư điện tử công vụ…
 
Nguồn: Cổng thông tin Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: