Sign In

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 7 tháng năm 2020

05/05/2020

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 7 tháng năm 2020
     Thực hiện Kế hoạch công tác THADS, hành chính năm 2020, Quy chế làm việc của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận. Sáng ngày 05/5/2020 Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 7 tháng năm 2020 và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng còn lại của năm 2020.
       Tham dự hội nghị có: Lãnh đạo Cục THADS tỉnh; Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán trưởng nghiệp vụ, Kế toán trưởng ngân sách thuộc Cục THADS tỉnh; Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán Chi cục THADS các huyện, thành phố. Đồng chí Trần Văn Hiếu, Cục trưởng, chủ trì hội nghị.
 
Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn, Chánh Văn phòng thông qua báo cáo
 
       Sau khi đồng chí Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh, thông qua báo cáo kết quả công tác 7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng còn lại của năm 2020; ý kiến phát biểu của các đơn vị về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị mình trong 7 tháng năm 2020, dự báo khả năng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020; ý kiến phát biểu của cac đồng chí Phó Cục trưởng. Đồng chí Trần Văn Hiếu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị:
 
Đ/c Trần Văn Hiếu, Cục trưởng phát biểu chỉ đạo
 
      Về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 7 tháng năm 2020: Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động của Lãnh đạo các đơn vị, đội ngũ Chấp hành viên và công chức làm công tác THADS trong toàn ngành. Kết quả THADS 7 tháng năm 2020 có chiều hướng tích cực, đạt được những kết quả khả quan, về việc đạt trên 51%, về tiền đạt trên 18%, mặc dù trong bối cảnh toàn ngành phải triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chịu nhiều ảnh hưởng, tác động từ dịch bệnh Covid-19. Các cơ quan THADS tại địa phương đã có nhiều chuyển biến, đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác rà soát, phân loại án, thường xuyên đôn đốc Chấp hành viên đẩy nhanh tiến độ giải quyết án; từng Chấp hành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nổ lực phấn đấu tập trung tổ chức thi hành được nhiều vụ việc. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm cũng cố, kiện toàn, cơ bản đủ các chức danh lãnh đạo, quản lý. Công tác tài chính, kế toán được đảm bảo, đúng quy định pháp luật. Công tác phối hợp với các ngành trong giải quyết các vụ việc thi hành án được duy trì, thực hiện có kết quả. Mối quan hệ giữa Cục với cấp Chi cục ngày càng khắng khít để cùng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành, trong thời điểm còn nhiều khó khăn, biên chế, con người bị cắt giảm trong khi lượng án thụ lý của từng đơn vị đều tăng. Đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, không có trường nào sai phạm phải xử lý kỷ luật.
      Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, xuất phát từ nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, đã được đánh giá cụ thể trong báo cáo. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sau hội nghị phải chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nêu gương trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong 5 tháng còn lại của năm 2020.
 
                                                                                Văn phòng            
                                                                           Cục THADS tỉnh Ninh Thuận
 

Các tin đã đưa ngày: