Sign In

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

16/04/2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: