Sign In

PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ QUỸ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” NĂM 2019

01/07/2019

          Hưởng ứng đợt phát động ủng hộ các hoạt động xã hội và Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” năm 2019 do Công đoàn Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai. Với truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, uống nước nhớ nguồn và tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân đối với cộng đồng, chia sẻ những khó khăn đối với nhân dân.
          Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận đã phát động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2019 đến từng công chức, người lao động trong toàn hệ thống THADS tỉnh hưởng ứng tích cực và tham gia đóng góp, ủng hộ tổng số tiền 16.922.000 đồng. Số tiền trên đã được chuyển trực tiếp về Công đoàn Bộ Tư pháp.
Qua đợt phát động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho đội ngũ công chức, người lao động trong toàn hệ thống Thi hành án dân sự, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.
 
                                                                        Văn phòng            
                                                        Cục THADS tỉnh Ninh Thuận
 

Các tin đã đưa ngày: