Sign In

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019

31/12/2019

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019
       Sáng ngày 31/12/2019,  Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí  Bí thư Trần Văn Hiếu- Cục trưởng, chủ trì hội nghị; đ/c Phó Bí thư Trần Thanh Hải; đ/c Chi uỷ viên Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đảng viên thuộc Cục.
      
Đ/c Phó Bí thư Trần Thanh Hải, thông qua báo cáo tóm tắt
 
       Thay mặt Chi bộ Cục THADS tỉnh, đồng chí Trần Thanh Hải thông qua Dự thảo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và Dự thảo Nghị quyết của Chi bộ về về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đánh giá chung năm 2020: Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục thực hiện tốt quy chế làm việc, nghị quyết, chương trình công tác đề ra, kịp thời cụ thể hoá các nội dung công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự được giao trong năm 2019. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh; công tác giáo dục chính trị tư tưởng,  tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước được triển khai kịp thời; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng. Công chức, đảng viên luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị; an tâm công tác; nội bộ đoàn kết, không có trường hợp nào suy thoái về tư tưởng chính trị; không để xảy ra trường hợp nào vi phạm phải xử lý kỷ luật. Góp phần xây dựng Chi bộ, cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh.
       Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn công khai tài chính Chi bộ năm 2019 và công bố kết quả phân loại đảng viên năm 2019. Đồng thời biểu dương đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; công bố Quyết định khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

 
Đ/c Bí Thư Trần Văn Hiếu, Cục trưởng phát phiểu chỉ đạo
 
      Kết thúc hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiếu thông qua và nhất trí về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020; Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện chính trị năm 2020.
Văn phòng    
Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: