Sign In

Công đoàn cơ sở Chi cục THADS huyện Ninh Sơn hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2021

08/03/2021

Công đoàn cơ sở Chi cục THADS huyện Ninh Sơn hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2021
      Thực hiện công văn số 05/LĐLĐ ngày 23/02/2021 của Liên đoàn lao động huyện Ninh Sơn về việc tổ chức “Tuần lễ áo dài”. Phụ nữ CĐCS Chi cục THADS huyện Ninh Sơn cũng hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” cùng với phụ nữ cả nước.
 
  
 

Các tin đã đưa ngày: