Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm quyết định tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015- 2020

05/12/2017

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm quyết định tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015- 2020
      Thực hiện Thông báo số 685-TB/TU ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm về công tác nhân sự Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020. 
         Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo hướng dẫn. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng bộ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 12 năm 2017 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm quyết định tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015- 2020Về dự và chỉ đạo đại hội có: Đ/c Nguyễn Văn Danh – UVTV  - Trưởng ban tổ chức thành ủy.
  
Đ/c Nguyễn Văn Danh phát biểu tại đại hội
 
Chi bộ Chi cục THADS Tp. Phan Rang- Tháp Chàm
 
       Tháng 3/2017, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố được tách ra từ Chi bộ phòng Tư pháp theo Quyết định số 1100-QĐ/TU ngày 20/02/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy và được chỉ định Bí thư lâm thời. Chi bộ có 11 đảng viên, trong đó có 02 đảng viên dự bị, chiếm 52,3% trên tổng số công chức, người lao động trong cơ quan. Trình độ chuyên môn có 11/11 đảng viên có trình độ Đại học; Trình độ lý luận chính trị: có 02 đảng viên có trình độ Cao cấp và 02 đảng viên trình độ trung cấp, 01 đảng viên đang học trung cấp lý luận chính trị. Đảng viên có độ tuổi  trên 40 tuổi: 04/11 người (chiếm 36%); từ 30 đến dưới 40 tuổi: 05/11 người (chiếm 46%) và dưới 30 tuổi: 02/11 người (chiếm 18%). Đảng viên có tuổi đời cao nhất trong đại hội là 44 tuổi, tuổi đời thấp nhất là 25 tuổi; Đảng viên tham dự đại hội có tuổi bình quân là 37 tuổi.
                                                                                                Đức Trọng           
Chi cục THADS thành phố

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: