Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận Thi đua phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu trong năm 2021

06/07/2021
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của năm 2020, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận quyết tâm cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thi hành án dân sự năm 2021.


Trong 8 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 đã có nhiều tác động đến khả năng thi hành nghĩa vụ về tài sản của người phải thi hành án; ảnh hưởng đến việc xác minh, giải quyết thi hành án; một số vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, tính chất, mức độ phức tạp như án kinh doanh thương mại, án liên quan đến các tổ chức tín dụng; việc xử lý tài sản để thi hành án chủ yếu là bất động sản còn nhiều khó khăn, thủ tục kê biên, thẩm định giá tài sản mất nhiều thời gian; ý thức chấp hành của một bộ phận công dân không nghiêm, còn có biểu hiện chây ỳ, lẩn trốn, thậm chí chống đối không tự nguyện thi hành án... Bên cạnh đó, các Cấp ủy Đảng, chính quyền phải tập trung cho công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… đã tác động trực tiếp đến việc tổ chức thi hành án của các cơ quan Thi hành án dân sự tại địa phương.
Tuy nhiên, với quyết tâm lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021), Lãnh đạo Cục đã tập trung triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm nghiệp vụ, chỉ đạo các cơ quan THADS trên địa bàn bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, thi hành án hành chính năm 2021, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện. Trong đó, kịp thời chỉ đạo các cơ quan THADS tập trung triển khai ngay việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 từ những ngày đầu của năm công tác; tổ chức hội nghị giao ban toàn ngành theo định kỳ đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với các Chi cục để đôn đốc, chỉ đạo giải quyết những vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; tổ chức các cuộc họp liên ngành để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong một số vụ việc cụ thể; quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết dứt điểm các đơn thư thuộc thẩm quyền; tập trung công tác kiểm tra của Cục đối với Chi cục và công tác tự kiểm tra của các cơ quan THADS; duy trì thường xuyên mối quan hệ phối hợp với các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức thi hành án tại địa phương.
Với sự nỗ lực quyết tâm của tập thể Lãnh đạo và công chức các cơ quan thi hành án dân sự, kết quả 8 tháng đầu năm 2021, đã thi hành xong 2.303 việc với số tiền 88,921 tỷ đồng trên tổng số 3.921 việc và 334,369 tỷ đồng có điều kiện thi hành(đạt 58,74% về việc và 26,59% về tiền). Trong đó, đã giải quyết xong 1.031/1667 việc thu cho ngân sách nhà nước; đã thi hành xong 35 việc và 21,109 tỷ đồng liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng; 102 việc và 860 triệu đồng án dân sự trong các bản án, quyết định hình sự đối với người đang chấp hành hình phạt tù tại các trại giam; thực hiện thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát với tổng giá trị trên 396 triệu đồng tương ứng với 05/10 việc có điều kiện thi hành trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Các cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 44 trường hợp, cưỡng chế có huy động lực lượng 17 việc, cưỡng chế thành công 15 việc.
Thời gian còn lại trong năm 2021, tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy mạnh tiến độ giải quyết án, cương quyết tổ chức cưỡng chế thi hành với những vụ việc đã đủ điều kiện; nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo điều hành, kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc; tăng cường công tác phối hợp liên ngành, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền xử lý. Toàn ngành tập trung cao độ, đồng lòng, nỗ lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được giao.
Ngọc Kính
Văn phòng Cục THADS