Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi - Nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự từ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

06/07/2021
Trong thời gian qua, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Ngãi được quan tâm thực hiện tốt, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả công tác THADS. Tất cả các đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được tiếp nhận, giải quyết đúng thời hạn, trình tự, thủ tục quy định; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo thấu tình, đạt lý nên không tồn đọng hoặc  phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.


Với đặc thù của công tác THADS là tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nên đã trực tiếp tác động đến quyền nhân thân, tài sản của người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; vì vậy, nhiều trường hợp đương sự thể hiện sự bức xúc trước những quyết định, hành vi của Chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự; do đó, việc phát sinh khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi hành án là điều khó tránh khỏi, các đơn thư khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của công dân thường xuyên xuất hiện do người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gửi với nhiều mục đích khác nhau: có người gửi đơn nhằm khiếu nại yêu cầu xem xét quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan THADS, Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án, có người phản ánh thái độ, hành vi của Chấp hành viên, công chức; có người phản ánh việc chậm trễ thi hành án nhưng một số lượng không nhỏ khiếu nại, tố cáo, yêu cầu nhằm mục đích cố tình trì hoãn, kéo dài việc tổ chức thi hành án… Tuy có nhiều mục đích khác nhau nhưng điểm chung của họ là mong muốn được cơ quan, người có thẩm quyền, nhất là được các đồng chí lãnh đạo lắng nghe, tiếp thu các nội dung, nguyện vọng và được xem xét giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý.
Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo là đơn vị trực tiếp tham mưu Lãnh đạo Cục giải quyết khiếu nại, tố cáoluôn quán triệt nhiệm vụ đầu tiên là phải biết lắng nghe, chia sẻ với những bức xúc và khó khăn của công dân; đồng thời phải có thái độ chân thành, đúng mực khi giao tiếp nhằm tạo niềm tin của công dân với cơ quan thi hành pháp luật, qua đó đánh giá mục đích, nguyện vọng của đương sự khi gửi đơn, quá trình tiếp công dân kết hợp phân tích, giải thích, hướng dẫn để đương sự nắm bắt được các quy định của pháp luật, phân tích giải thích đúng sai để vận động đương sự tự nguyện chấp hành, đồng thời hướng dẫn cho đương sự thực hiện các quy trình tiếp theo bảo đảm đúng quy định.
Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chủ động nghiên cứu sâu để làm rõ các nội dung đương sự kiến nghị, đối chiếu với các quy định của pháp luật, đề xuất Cục trưởng cho kiểm tra hồ sơ thi hành án để nắm bắt được nguồn gốc, bản chất của việc phát sinh khiếu nại, tố cáo,chỉ đạo Chấp hành viên thụ lý vụ việc tổ chức thi hành án nhằmgiải quyết thấu đáo, có lý có tình những khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, kiến nghị, phản ánh của đương sự, kết hợp giải quyết dứt điểm vụ việc thi hành án.
 Nhờ định hướng đúng đắn đó, những năm gần đây công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi đạt được những kết quả rất nổi bật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS.Tính từ năm 2017đến năm 2021 (31/5/2021), các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi tiếp 330 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý939 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó đã giải quyết xong 148/148 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%, không có đơn thư khiếu nại, tố cáotồn đọng. Đặc biệt nhờ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kịp thời giải quyết được nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài từ nhiều năm về trước, giải toả được nhiều bức xúc của công dân, không để tạo điểm nóng trên địa bàn tỉnh, được các cấp, các ngành ở địa phương cũng như Tổng cục THADS ghi nhận và đánh giá cao.
Với những kết quả đã đạt được, thời gian tới lãnh đạo Cục sẽ tiếp tục coi công tác giải quyết khiếu nại là một trong những mảng công tác trọng tâm và lấy đó để làm mũi nhọn đột phá nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, tránh trường hợp phát sinh khiếu nại, tố cáo gay gắt, kéo dài; chú trọng tổ chức đối thoại để giải quyết tốt các vụ việc, vận động đương sự tự nguyện thi hành án; kết hợp giải quyết khiếu nại tố cáo với công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động này. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, kiên quyết xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; động viên khuyến khích, khen thưởng kịp thời đối với những cơ quan, cá nhân thực hiện tốt, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo để áp dụng trong toàn ngành./.
Hoà Phi