Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019): Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng nỗ lực vượt khó, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động

18/07/2019