Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức hoạt động thể thao kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2020)

20/07/2020
Chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2020), Đại hội thi đua yêu nước Lần thứ V của ngành Tư pháp và các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh Quảng Bình – chiều ngày 18/7/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao: nhảy bao bố (nam), kéo co (nữ) và giao hữu bóng chuyền nam; thành phần tham gia là công chức, người lao động các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) trong tỉnh.


Thông qua các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang và những dấu mốc quan trọng về quá trình hình thành và phát triển của Hệ thống THADS, qua đó khơi dậy niềm tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ công chức và người lao động; tăng cường đoàn kết, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020;
Văn Minh