Bắc Giang tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

25/07/2016
Sáng 17/7/2016 tại Nhà khách UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Bắc Giang đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự (THADS). Dự buổi Lễ: Về phía Cơ quan Trung ương có đồng chí Hoàng Sỹ Thành- Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS- Bộ Tư pháp cùng các đồng chí Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Giải quyết Khiếu nại- Tố cáo. Về phía Tỉnh có  đồng chí Bùi Văn Hải – Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; đồng chí Lại Thanh Sơn- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Từ Minh Hải- Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện Lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành liên quan; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố cùng toàn thể Lãnh đạo, công chức, người lao động của toàn ngành THADS tỉnh Bắc Giang.

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần- Cục trưởng  Cục THADS tỉnh Bắc Giang đã điểm lại những mốc son quan trọng của THADS  qua 70 năm xây dựng và phát triển. Ngày 19/7/1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa ký ban hành Sắc lệnh số 130/SL ấn định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án. Có thể nói, đây là những văn bản đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa quy định riêng về công tác THADS, thẩm quyền và thể thức thi hành bản án. Để ghi nhận bề dầy truyền thống, sự lớn mạnh, trưởng thành của hệ thống THADS và những lỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS, ngày 05/3/2013, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 397/QĐ-TTg công nhận “Ngày 19 tháng 7 hàng năm là Ngày truyền thống Thi hành án dân sự”; đây là dịp để các thế hệ công chức, người lao động các cơ quan THADS trong cả nước nói chung và Cục THADS tỉnh Bắc Giang nói riêng ôn lại truyền thống vẻ vang; đồng thời động viên, khích lệ công chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, kế thừa và phát huy truyền thống đã đạt được nhằm xây dựng Hệ thống cơ quan THADS thêm lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc cải cách Tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hà Bắc- tiền thân của cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang ngày nay được thành lập theo Quyết định số 35/QĐ-THA ngày 08/6/1993 của Bộ Tư pháp về việc thành lập Phòng THADS thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hà Bắc và các Quyết định thành lập 16 Đội THADS; Từ khi nhận bàn giao công tác THADS từ Toà án chuyển sang cơ quan Tư pháp quản lý, biên chế các cơ quan THADS còn thiếu, cả tỉnh chỉ có 64 biên chế với 34 Chấp hành viên; trong đó Phòng THADS tỉnh gồm có 09 biên chế, có 03 Chấp hành viên; Đội THADS huyện có 55 biên chế, có 31 Chấp hành viên;  trình độ chuyên môn của cán bộ, Chấp hành viên còn nhiều hạn chế, chỉ có 12 Cử nhân luật, một số ít trung cấp luật, còn lại phần lớn là cán bộ chuyển ngành không có chuyên môn, nghiệp vụ, rất khó khăn cho việc quản lý điều hành về công tác THADS tại địa phương.
Năm 1997, tỉnh Hà Bắc được chia tách thành tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Lúc này, tỉnh Bắc Giang thành lập lại 01 phòng THADS cấp tỉnh và 10 Đội THADS huyện, với tổng biên chế là 80 biên chế. Trải qua những tháng đầy khó khăn, thiếu thốn, đến nay, đội ngũ công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang đã được củng cố và lớn mạnh. Toàn tỉnh hiện có 178 công chức, người lao động, trong đó có  60 Chấp hành viên (15 Chấp hành viên trung cấp, 45 Chấp hành viên sơ cấp), 08 Thẩm tra viên (02 Thẩm tra viên chính, 06 Thẩm tra viên), 21 Thư ký thi hành án và nhiều cán bộ có chức danh khác. Về cơ sở vật chất, Cục THADS tỉnh Bắc Giang và Chi cục THADS các huyện, thành phố đều có trụ sở riêng, được xây dựng kiên cố, phương tiện, trang thiết bị làm việc được trang bị tương đối hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầy nhiệm vụ đặt ra. Kết quả công tác THADS, từ năm 1993 đến nay, các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang đã thụ lý trên 90.000 việc, với số tiền trên 2.200 tỷ đồng, đã giải quyết xong trên 84.000 việc, với số tiền trên 1.400 tỷ đồng. Kết quả THADS các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS giao. Với những kết quả đó, các cơ quan THADS tỉnh Bắc Giang đã được tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cáo quý. Tại buổi lễ trọng thể này, đồng chí Cục trưởng thay mặt lãnh đạo Cục và toàn thể công chức, người lao động  toàn ngành THADS tỉnh Bắc Giang cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với mỗi bước đi, mỗi bước trưởng thành của THADS tỉnh Bắc Giang; cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của các Sở, ban, ngành đã giúp THADS tỉnh Bắc Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong suốt 70 năm qua.
Phát biểu của đồng chí Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS,  đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích của các tập thể và cá nhân đã đạt được trong suốt chăng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của THADS trong đời sống xã hội. Đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thành công mục tiêu, các chỉ tiêu đề ra.
Trên cơ sở nhận thức sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, công chức, người lao động THADS phải quyết tâm cao, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Tư pháp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, thực hành phê và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Hệ thống THADS cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về THADS. Tập trung đổi mới các mặt công tác, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương và ổn định, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng dưới nhiều hình thức tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là Luật THADS và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác THADS góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết  số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của viện kiểm sát nhân dân, của tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS..., Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ  XVIII  và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển của địa phương và của ngành Tư pháp…
Thay mặt cán bộ, công chức, người lao động ngành THADS tỉnh Bắc Giang, đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần- Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã cảm ơn sự ghi nhận, biểu dương của các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Tổng cục THADS và hứa sẽ quyết tâm, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, đổi mới, năng động, sáng tạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác THADS, tiếp tục đạt những thành tích mới để xứng đáng với truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và trưởng thành của ngành THADS. 
Ngô Thị Hảo- Cục THADS tỉnh Bắc Giang